Bærekraftige mobilitetsløsninger på turiststedet Predjama i Slovenia

Bærekraftige mobilitetsløsninger på turiststedet Predjama i Slovenia

logo og våpenskjold til republic of slovenia blålig skjold med tre stjerner over et fjell ved havet. - Klikk for stort bilde

​​Strand kommune har inngått partnerskap med en kommune i Slovenia om bærekraftig mobilitetsløsninger gjennom et EØS prosjekt. Prosjektet tilhører EØS sitt program for reduksjon og tilpasning av klimaendringer.

Om prosjektet:

gamle Predjama slott i Slovenia, bygget inn i fjellsiden. - Klikk for stort bildePredjama slott i Slovenia

Postojna kommune i Slovenia ønsker å redusere den motoriserte trafikken i kommunen og dermed bidra til å dempe klimaendringene. Et av stedene hvor det trengs en løsning på trafikkavviklingen er i Predjama-området, et populært turiststed med et praktfullt slott, «Predjama slott», som er bygd foran en grotte i en bratt fjellside. I Predjama har turistbesøket tredoblet seg de siste 10 årene, og det er nå rundt 300 000 besøkende i året. Det bor ca. 95 innbyggere i den lille landsbyen Predjama. Det er reelt parkeringskaos her i høysesongen fra juli til september. Kommunen og driverne av slottet trenger en løsning for å løse dette problemet, de har behov for å reduser biltrafikken på stedet uten å redusere antall besøkene.
Hovedmålet med EØS- prosjektet er å bidra til å dempe klimaendringer ved å utarbeide en mobilitetsplan og pilotering
av sentrale tiltak, som direkte vil bidra til
resultatet av EØS- programmet.
 

De spesifikke målene for prosjektet er:

 • å redusere motorisert trafikk i Predjama-området 
 • å styrke det bilaterale samarbeidet og utveksle god praksis
 • å fremme bærekraftig mobilitet for målgrupper
   

Prosjektet har følgende delmål:

 • forbedre mobilitetsstyring og introdusere bærekraftig mobilitet med sikte på å løse trafikkavvikling ved å redusere trafikk uten å redusere antall besøkende til Predjama, og samtidig løse mobilitetsproblemet til lokale innbyggere
 • utarbeide en mobilitetsplan for trafikk
 • inkludere bærekraftige, gjennomførbare og attraktive former for mobilitet uten at det går på bekostning av naturverdiene
 • å inkludere beboere og deres behov i utarbeidelsen av mobilitetsplanen
 • utveksle gode erfaringer og eksempler på bærekraftige mobilitetsløsninger i Norge (Strand kommune) og Slovenia (Postojna kommune)
 • gjennom implementering av mobilitetsplanen og gjennomføring av en bevisstgjøringskampanje stimulere til å endre folks vaner og dermed bidra til å dempe klimaendringer

Det skal som nevnt i delmålet utarbeides en mobilitetsplan og deretter skal hovedtiltakene fra mobilitetsplanen settes ut i livet. Det skal lages en omfattende informasjons- og bevisstgjøringskampanje, som skal bidra til større rekkevidde og bedre resultater, og ikke minst en endring i reisevanene til besøkende til Predjama.
 

Sentrale resultater av prosjektet:

 • forbedret mobilitet i Predjama-området - økt bruk av bærekraftige former for mobilitet
 • vellykket samarbeid mellom partnere fra Slovenia og Norge innen bærekraftig mobilitet
 • større involvering av lokale tilbydere i det bærekraftige tilbudet
   

Prosjektpartnere:

 • POSTOJNA KOMMUNE (Slovenia) - ledende samarbeidspartner
 • POSTOJNSKA JAMA (Slovenia)
 • IPOP - Institute for Spatial Policies (Slovenia)
 • STRAND KOMMUNE (Norge)

Prosjektpartnerskapet er nøye planlagt og utvalgt, hver partner bidrar inn i prosjektet på ulikt vis. Postojna kommune i Slovenia er prosjektarrangør. Postojnska Jama, IPOP og Strand kommune er prosjektpartnere. Postojnska jama drifter slottet Predjama castle i Predjama. IPOP er et eksternt nonprofit firma som leverer tjenester innen utarbeidelse av mobilitetsplaner og trafikkstrategier i Slovenia. Strand kommune skal, i nært samarbeid med stiftelsen Preikestolen, bidra med erfaringer med å involvere lokalbefolkningen og andre interessenter i strategiske planleggings- og gjennomføringsprosesser i forbindelse med Preikestolen-området, samt erfaringer med planlegging av bærekraftige former for mobilitet.


Alle partnerne i prosjektet vil være involvert i gjennomføringen av prosjektet gjennom hele prosjektperioden. I forbindelse med utarbeidelse av mobilitetsplanen har det vært gjennomført en studietur til Norge til Strand kommune i juni 2022 og en studietur til Slovenia til Postojna kommune i september 2022. Samarbeidet med Strand kommune ble etablert gjennom Miljødirektoratet, som ved hjelp av KS, kontaktet Strand kommune som er en relevant kommune for prosjektet grunnet turisthåndteringen tilknyttet besøk til Preikestolen. 


I prosjektet er utveksling av god praksis tenkt som et gjensidig læringsmiljø der alle partnere får utbytte gjennom tett samarbeid og konstant kommunikasjon. Dette vil styrke samarbeidet og etablere et gjensidig læringsmiljø der alle partnere vil kunne oppnå gjensidig nytte. Erfaringer og lærdom fra deltagelse i EØS- prosjektet kan Strand kommune og Stiftelsen Preikestolen dra nytte av i forbindelse med arbeidet med kommuneplanens arealdel som er under revisjon, samt annen mobilitetsplanlegging og gjennomføring av mobilitetsløsninger. 
 

Målgrupper: 

Turister, besøkende, ansatte, lokalbefolkning, turoperatører, offentlige tjeneste- og infrastrukturleverandører, lokale foreninger og interessegrupper, og lokale forvaltningsmyndigheter.
 

Prosjektvarighet:

1/5/2022-30/4/2024
 

Prosjektmidler:

Total prosjektverdi: 499 498,81 euro
Prosjektmidler tildelt Strand kommune: 77.126,41 euro

Prosjektet er finansiert av den norske stat som en del av EØS samarbeidet.
Prosjektet skal bidra til de overordnede målene for den norske finansieringsmekanismen 2014-2021 og EØS-finansieringsmekanismen 2014-2021, nemlig å bidra til å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i EØS og å styrke bilaterale forbindelser mellom Island, Liechtenstein og Norge (giverstatene) og mottakerstatene, inkludert Slovenia.

Her kan du lese hele samarbeidsavtalen mellom Postojna kommune, Postojnska Jama, IPOP og Strand kommune. (PDF, 64 kB)

Les den originale samarbeidsavtalen engelsk versjon her (PDF, 564 kB).

Her kan du lese mobilitetsplanen som er utarbeidet i prosjektet. (PDF, 3 MB)

Her kan du lese rapport for trafikktelling som er utført i prosjektet (PDF, 2 MB)