Søke om brygge

Følgende kan søke om selv

Du kan stå ansvarlig og søke kommunen om enkle brygger for ilandstigning på egen eiendom.

Du er selv ansvarlig for at tiltaket følger gjeldende krav etter plan- og bygningsloven.

Se gebyrer for byggesaker.

 

Følgende krever søknad fra kvalifisert foretak

Skal du ha større brygge enn dette, må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen. Brygge kan tillates der reguleringsplanen åpner for dette, alternativt må det søkes dispensasjon.

 

Hvilke begrensninger gjelder på min eiendom?

I Strandsonen er det et generelt byggeforbud. Det betyr at dersom eiendommen ikke er avsatt til bygge formål, kommunens arealplaner bryggen sannsynligvis kreve en dispensasjon. Kommuneplan og reguleringsplaner finner du på kommunens planinnsyn.

Søke byggetillatelse på egenhånd

Søke dispensasjon