Brygge

Brygge

Hvilke begrensninger gjelder på min eiendom?

I Strandsonen er det et generelt byggeforbud. Det betyr at dersom eiendommen ikke er avsatt til bygge formål, kommunens arealplaner bryggen sannsynligvis kreve en dispensasjon. Kommuneplan og reguleringsplaner finner du på kommunens planinnsyn.

Du kan søke på egenhånd dersom

Du kan stå ansvarlig og søke kommunen om enkle brygger for ilandstigning på egen eiendom.

Du er selv ansvarlig for at tiltaket følger gjeldende krav etter plan- og bygningsloven.

Du må søke med hjelp fra fagfolk

Skal du ha større brygge enn dette, må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen. Brygge kan tillates der reguleringsplanen åpner for dette, alternativt må det søkes dispensasjon.

Søke byggetillatelse på egenhånd