Deling av eiendom

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Deling av eiendom

Du kan søke om å fradele ny eiendom fra eiendommen din / skille ut en tomt.

Hva får du?

 • Du får opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer.
 • Du får oppmålt og merket den nye eiendomsgrensen, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.
 • Den nye eiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og blir tinglyst.
 • Du får tilsendt matrikkelbrev.

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver). 

Hvordan søker du

 • Lag naboliste og send nabovarsel 

  Lag naboliste (krever innlogging) i digital tjeneste for nabovarsling. Tjenesten er tilpasset byggesaker, men hvis du kun skal lage naboliste kan du gå rett til steg 4 for å velge hvem som skal varsles.

  Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke skjemaet for nabovarsel fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av vedleggene som du sender til kommunen. 

 • Fyll ut søknadsskjema

  Fyll ut søknaden (PDF, 2 MB) og ha med følgende vedlegg:   

  • Situasjonskart som viser ønsket grense med avkjørsel, atkomstvei, parkeringsløsning og uteoppholdsarealer 1:500 eller 1:1000
  • gjenpart med kvittering for nabovarsel (alle relevante punkter må være utfylt, og rette vedkommende må signere nederst på siden)
  • følgebrev med redegjørelse for
   • utnyttelsesgrad for både ny og gammel tomt
   • eventuelle dispensasjoner
   • avkjørsels- og parkeringsløsning
   • størrelsen på uteoppholdsarealene
   • eventuell atkomst over naboeiendom frem til offentlig vei
   • eventuelle naboprotester og kommentarer til protesten
   • eventuelle forhåndsuttalelser fra andre myndigheter 

Lever søknaden til oss per post, ved oppmøte eller på e-post.

 

Hva skjer videre?

 • Du får svar på søknaden innen 3 til 12 uker.
 • Saken er normalt ferdigbehandlet innen 10-12 uker fra tillatelsen er gitt.
 • Du tar selv kontakt for å avtale tidspunkt for oppmåling.

Artikkelliste

Adresse

Postadresse: Strand kommune, Postboks 115, 4126 JØRPELAND

Besøksadresse: Rådhusgaten 2

E-postadresse: postmottak@strand.kommune.no