Jordmortjenesten

Jordmortjenesten

Svangerskapsomsorgen er et frivillig og gratis tilbud til alle gravide som bor i Strand kommune. Våre jordmødre gir deg helsehjelp i forhold til kvinnehelse, svangerskap, fødsel og barseltid. Den gravide kan selv velge om hun vil følges opp av fastlege eller jordmor i svangerskapet eller gjennom et samarbeid. 

Hva kan jordmor hjelpe dere med?

  • tilby samtale og veiledning i planleggingsfase
  • sikre den gravide og fosterets helse ved å tilby regelmessige helseundersøkelser
  • drive forebyggende veiledning og rådgivning
  • støtte og gir omsorg i svangerskapsperioden
  • utføre svangerskapskontroll i samarbeid med fastlegen og jordmor
  • tilby hjemmebesøk etter fødsel
  • gi tilbud om å sette inn P- stav og prevensjonsveiledning

 

Hva tilbyr vi?

Svangerskapsomsorg skal være mer enn medisinsk kontroll, det innebærer også omsorg og støtte til mestring av denne viktige fasen i livet. Jordmor informerer om fosterets utvikling, fødsel, barsel, amming og tiden etterpå. 

Ved første besøk hos lege eller jordmor skal de informere deg om:

· Hvordan jordmortjenesten er organisert i din kommune og hvilke valgmuligheter du har
· Råd om levevaner
· Rutineundersøkelser
· Stønadsmuligheter
 

Du skal også ha muligheten til å diskutere eller stille spørsmål og emner som du ønsker å få belyst.

Timebestilling

Timebestilling hver dag på Jørpeland helsestasjon 51 74 21 80

Jordmor Kari Kjellaug Voster 

Jordmor Susanne Arnesen

Jordmor Elin Ravnås

Tjenesten er gratis.

Gravid og usikker

Er du i tvil? Jordmødrene kan gi deg råd og veiledning.

Artikkelliste

Åpningstider

Jordmor har kontortid på: Jørpeland helsestasjon hver ukedag,

08:00-15:00

Adresse

Jørpeland helsestasjon

Fjelltunveien 84

Telefon: 51742180

Kart