Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Ordfører

Ordfører

Ordføreren er kommunens øverste politiske representant og er blant annet leder av kommunestyret og formannskapet.

Irene Heng Lauvsnes

Ordfører i Strand kommune

Irene Heng Lauvsnes, Høyre, er ordfører i Strand kommune. 

 

 Varaordfører

Bjørg Tryland fra Kristelig Folkeparti er varaordfører i Strand.
Telefon 957 57 977. E-post bjorg.tryland@strand.kommune.no 


Ordføreren skal:

  • Være bindeledd mellom folkevalgte organ og administrasjonen, herunder ivareta styringsrollen.
  • Ivareta ombudsrollen i forhold til enkeltpersoner, interessegrupper og næringsfora.
  • Arbeide for å ivareta kommunens spesielle interesser overfor fylkeskommunen og statlige instanser.
  • Holde nær kontakt med næringslivet.
  • Være kommunen sitt ansikt utad: Pressekontakt, informasjon, markedsføring, kontakt med interkommunale, fylkeskommunale og statlige organ.
  • Representere kommunen i diverse organ.
  • Sammen med kommunedirektøren lede kommunens sivile beredskapsarbeid.
  • Treffe vedtak i enkeltsaker og i saker som ikke er av prinsipiell betydning der avgjørelse må fattes raskt, innenfor en ramme på kr 200 000,-.
  • Ordføreren har kontor i rådhuset på Jørpeland. 
Irene Heng Lauvsnes
Ordfører
E-post
Telefon 91 61 10 67
Mobil 91 61 10 67