Ordfører

Ordføreren er kommunens øverste politiske representant og er blant annet leder av kommunestyret og formannskapet.

Bjørn Aril Veland

Bjørn Aril Veland, Høyre, er fungerende ordfører fra november 2022 til juni 2023. 

Han kan kontaktes på e-post bjorn.aril.veland@strand.kommune.no eller telefon 922 38 008.






Varaordfører
Astrid Norland, KRF, er varaordfører fra november 2022 til juni 2023. Telefon 994 48 229.
 

Ordføreren skal:

  • Være bindeledd mellom folkevalgte organ og administrasjonen, herunder ivareta styringsrollen.
  • Ivareta ombudsrollen i forhold til enkeltpersoner, interessegrupper og næringsfora.
  • Arbeide for å ivareta kommunens spesielle interesser overfor fylkeskommunen og statlige instanser.
  • Holde nær kontakt med næringslivet.
  • Være kommunen sitt ansikt utad: Pressekontakt, informasjon, markedsføring, kontakt med interkommunale, fylkeskommunale og statlige organ.
  • Representere kommunen i diverse organ.
  • Sammen med kommunedirektøren lede kommunens sivile beredskapsarbeid.
  • Treffe vedtak i enkeltsaker og i saker som ikke er av prinsipiell betydning der avgjørelse må fattes raskt, innenfor en ramme på kr 200 000,-.
  • Ordføreren har kontor i rådhuset på Jørpeland. 

Permisjon

Irene Heng Lauvsnes fra Høyre er ordfører i Strand fra 2019 til oktober 2023. Hun har permisjon fra november 2022 til juni 2023, og er i dette tidsrommet på Stortinget for Rogaland Høyre.

Portrett av ordfører Irene H. Lauvsnes med ordførerkjede på. - Klikk for stort bildeordfører Irene Heng Lauvsnes