Meld om feil på vei og gatelys

Meldinger om feil på kommunens veier kan sendes til:

samferdsel@strand.kommune.no

 

Meldinger om feil på veinettet rettes til veimeldingsentralen for fylkes og riksveier på telefon 175

 

Kontakt Samferdsel telefonen dersom det gjelder brøyting/grusveier telefon 47703730.

 

Meldingstjenesten for gatelys meldes inn til Lyse her.

 

Gudmund Selvær
Fagleder samferdsel
E-post
Telefon 936 55 497
Mobil 936 55 497