Driftstilskudd til lag og organisasjoner for barn og unge

Driftstilskudd til lag og organisasjoner for barn og unge

Søk om midler til drift av lag eller organisasjon for barn og unge.

Hvordan søke?

Søknadsfrist: 1. april

Gå til søknadskjema for tilskudd til kultur, idrett og fritid

Hvem kan søke?

  • Frivillige lag og organisasjoner
  • virksomheten holder til i Strand kommune
  • er registrert i Brønnøysundregisteret, 
  • har minst 5 betalende medlemmer i VGS-alder eller yngre
  • har eget budsjett, regnskap og årsmelding
  • har årlig medlemskontingent på minimum 50 kroner

Hvordan fordeles tilskuddet?

Fordelingen til det enkelte lag/forening gjøres gjennom et poengsystem der poengsummen regnes ut etter at følgende data er lagt inn i søknadsskjemaet:

  • Antall medlemmer i VGS-alder eller yngre. (Normalt alle medlemmer yngre enn 20 år)
  • Fjorårets samlede utgifter direkte knyttet til drift av egne lokaler/anlegg som strøm, internett, renhold og årlig vedlikehold. (Ikke investeringsutgifter, kapitalutgifter, utgifter til utstyr, telefonutgifter og større renoveringsutgifter.)
  • Fjorårets samlede utgifter til leie av lokaler/anlegg.
  • Rammen for den årlige tildelingen settes i forbindelse med budsjettarbeidet.

Må vi rapportere på bruk av pengene?

Nei.