Ledningskart

Ledningskart

Strand kommune har et eget digitalt vann- og avløpskart, hvor kommunens vann- og avløpsanlegg og private stikkledninger tilknyttet dette er registrert. Her det også registrert en del private vann- og avløpsanlegg. Plattformen for ledningskartet er programmet Gemini.

Ved spørsmål, kontakt vann og avløp på e-post  eller telefon: 51743000

Ledningskartet skal være oppdatert til enhver tid, og det jobbes kontinuerlig for å oppdatere endringer og legge inn nye vann- og avløpsanlegg. Ved godkjent søknad om sanitærabonnement (private stikkledninger) og godkjent teknisk plan over større nye vann- og avløpsanlegg, blir de prosjekterte vann- og avløpsanleggene lagt inn i ledningskartet. Ved ferdigstillelse av disse, og når Strand kommune har mottatt endelig dokumentasjon, blir vann- og avløpsanleggene justert i henhold til «som bygget».

Ledningskartet er tilgjengelig ved forespørsel for eiere av eiendommer tilknyttet kommunalt vann- og avløpsanlegg eller eiere av eiendommer tilknyttet private vann- og avløpsanlegg som er registrert i kartet. Byggefirmaer, prosjekterende ingeniører, entreprenører, rørleggere og andre med ADK-1 kan også få tilgang til ledningskartet i forbindelse med prosjektering av nye vann- og avløpsanlegg, tilknytning eller rehabilitering av stikkledninger eller for påvisning i forbindelse med graving.

Strand kommunes ledningskart er tilgjengelig for registrering av alle private vann- og avløpsanlegg. Herunder kommer private slamavskillere, brønner, stakekummer, drenskummer, stoppekraner og veiter. Dersom man ønsker sitt vann- og avløpsanlegg registrert i ledningskartet, kan dokumentasjon i form av blant annet innmåling i sosi- eller kof-format sendes inn til Strand kommune. Innmålinger må bestilles fra eget innmålingsfirma. Vann- og avløpsanlegget vil da bli registrert i kartet og være tilgjengelig på forespørsel.