Terrenginngrep

Terrengendringer kan være fyllinger av masse, planering, graving, masseuttak, steinbrudd eller sprengning av terrenget.

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for eiendommen. Ved å bestille situasjonskart får du kart og bestemmelser som gjelder eiendommen din.

 

Du trenger ikke å søke dersom

  • avviket er maksimalt 3 m i spredtbygd strøk
  • avviket er maksimalt 1,5 i tettbygd strøk
  • avviket er maksimalt 0,5 m på eiendom for rekke- og kjedehus og lignende bebyggelse.
  • fyllingsfoten har en avstand til nabogrense på minst 1 meter


 

Dette må du søke om med hjelp fra fagfolk

  • terrengendringen medfører endringer som er større enn de som er nevnte over.