Grønn mobilitet og trafikksikkerhet

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Grønn mobilitet og trafikksikkerhet

Kommunestyret vedtok plan for grønn mobilitet og trafikksikkerhet 2019-2029 19. juni 2019, jfr. KOM-049/19.

Målene i planen er

  • Det skal være trygt, effektivt og attraktivt å ferdes for myke trafikanter i Strand
  • Øke andelen innbyggere som går, sykler eller kjører kollektivt
  • 80% av barn og unge går eller sykler til skolen

Strand kommune skal arbeide med målene gjennom følgende satsingsområder

  • Gå- og sykkelvennlig arealbruk
  • Gode fysiske anlegg
  • Attraktive omgivelser
  • God drift og godt vedlikehold
  • Samspillet i trafikken
  • Aktiv gå- og sykkelkultur

Kjør bare når du må, i Strand handler det om å sykle eller gå.

⇒ Plan for mobilitet og trafikksikkerhet (PDF, 3 MB)
→ Vedlegg 1 Barnetråkk 2018 (PDF, 7 MB)
→Vedlegg 2 Rapport innbyggerundersøkelse transportvaner 2018 (PDF, 942 kB)
→Vedlegg 3 Fysiske trafikksikkerhetstiltak (PDF, 2 MB)
→Vedlegg 4 Hovedgangnett (PDF, 4 MB)
→Vedlegg 5 Hovednett sykkel (PDF, 4 MB)
→Vedlegg 6 Innfallsporter Fiskå (PDF, 249 kB)
→Vedlegg 7 Innfallsporter Tau (PDF, 282 kB)
→Vedlegg 8 Innfallsporter Jørpeland (PDF, 252 kB)