Personvernerklæring for elektroniske skjema

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Personvernerklæring for elektroniske skjema

Elektronisk lagring av personopplysninger kommer inn under lov om behandling av peronopplysninger. Vi vil derfor opplyse hvordan hensyn til personvern blir behandlet når det gjelder våre elektroniske skjema.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger - opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner

Behandlingsansvarlig - den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes (Strand kommune)

Databehandler - den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige (Strand kommune)

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet blir tatt vare på av ACOS AS som databehandler av personopplysninger.

ACOS AS ønsker å sikre at du som bruker tjenestene skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler blir fulgt og at datasikkerheten er ivaretatt. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid bli dokumentert etter gjeldende lovverk.

ACOS AS er kun databehandler av personopplysningene, det er mottakende instans (Strand kommune) som er eier av dataene og behandlingsansvarlig. Eierforholdet er regulert av egen databehandleravtale.

Formålet med behandling av personopplysninger

Opplysninger som du fyller inn blir sendt til behandlingsansvarlig. Opplysningene gjør behandlingsansvarlig i stand til å utføre sin saksbehandling av din forespørsel. De innsamlede opplysningene om deg blir behandlet på samme måte som om du hadde sendt inn et papirskjema.

Lov om behandling av personvern

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysningsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift.
 

Personopplysninger

Dersom du føler at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen, samtykker du til lagring ved oppretting av din brukerprofil. Samtykket blir gitt som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene.

Lagring av opplysninger

Dersom du logger deg på med epost kan du når som helst velge å avbryte utfyllingen av skjermdialogen og eventuelt hente den opp igjen for videre utfylling senere.

Opplysningene du har tastet inn vil ligge lagret på ACOS sin server, og vil ikke være tilgjengelig for mottaker, som er kommunen, før du bestemmer deg for å sende inn søknaden.

 Når du har valgt innsending, har du samtidig stadfestet at mottaker kan motta opplysningene. Så snart søknaden er oversendt behandlingsansvarlig, slettes innholdet fra databehandler sin server (senest innen 3 døgn).

Sikker linje

Alle opplysninger som blir overført mellom din datamaskin og ACOS sin server foregår over sikker kryptert linje (SSL). Løsningen tilsvarer tryggheten som er brukt i nettbankene.

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysninger

Du kan når som helst be om å se opplysningene vi har registrert om deg. Dette gjør du ved å ta kontakt pr epost til postmottak@strand.kommune.no.

Densom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningene slettet. Dersom du har opprettet en brukerprofil i løsningen, kan du selv foreta slik sletting. Dette er i følge Personopplysningsloven § 18 og retting etter samme lov § 27 og § 28.

Unnlatt samtykke

Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne bruke selvbetjeningsportalen - Søknadssenter - i forhold til elektroniske søknadsskjema. Du må da henvende deg til kommunen på annen måte.

Aldersgrense

Du må stadfeste at du er over 18 år.

Spørsmål?

 Dersom du har spørsmål om personvernerklæringen, ta kontakt med personvernombud Ingeborg Drønen Tungland tlf. 911 57 150 eller epost; ingeborg.tungland@strand.kommune.no

Artikkelliste