Ny strålevernforskrift gjelder fra og med 1. januar 2011. Den omfatter radon i skoler, barnehager og utleieboliger. Alle slike bygninger skal ha så lave radonnivåer som mulig.