Justering av eiendomsgrenser

Justering av eiendomsgrenser

For å gjøre eiendomsgrensene mer hensiktsmessige kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Hva får du?

Vi foretar enten grensejustering (endringer under 50 m² ) eller arealoverføring (ved større endringer).

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. De nye eiendomsgrensene blir registrert i eiendomsregisteret.

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

Du må få samtykke fra eierne av eiendommene som er involvert.

Hvordan søker du

Hva skjer videre?

  • Du får svar på søknaden innen 1 til 12 uker
  • Saken er normalt ferdigbehandlet innen 10-12 uker fra tillatelsen er gitt.
  • Du tar selv kontakt for å avtale tidspunkt for oppmåling.

Artikkelliste

Tone Skaar
Oppmåling Delesaker
E-post
Telefon 45 61 62 92
Mobil 45 61 62 92

Adresse

Postboks 115, 4126 JØRPELAND

Besøksadresse:

Rådhusgaten 2

E-postadresse: postmottak@strand.kommune.no