Tau skole

Tau skole

Tau skole er en barneskole med elever fra 1.-7.trinn. Det er ca. 330 elever på skolen, og 2 og 3 klasser pr trinn.


 

Det er pr. i dag ca 60 ansatte ved Tau skole. Tau SFO er en del av skolen.

Hoveddelen av skolen stod ny høsten 2019. Vi har dermed en ny og fin skole med et flott uteområde. Skolen ligger sentralt til på Tau, og har kort avstand til Tau ungdomsskole og Strand videregående skole.
 

Adresse

Kontaktinformasjon: Tau skole sentralbord 51 74 27 00

Adresse: Ryfylkevegen 19274120 Tau

Virksomhetsleder/rektor: Ruth Nina Fiskå Rypestøl

Kart