Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)

ØHD er et interkommunalt tilbud for Strand. Dette er lokalisert på Jonsokberget bo- og aktivitetssenteret. 

ØHD er et tilbud til pasienter med forverring av kjente tilstander som krever døgnkontinuerlig observasjon, eller stabile pasienter med uavklarte diagnoser som trenger observasjon og utredning.

Tilbudet kan erstatte sykehusinnleggelse. Målet er rett behandling til rett tid i nærmiljøet.

Pasienten får observasjon og behandling 1-5 døgn.

Fastlege/vakthavende lege vurderer behovet for innleggelse.