Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Logoped

Logoped

Logopeden i Strand kommune er tilgjengelig for barn, ungdom i grunnskolealder og voksne. Logoped jobber direkte, og dekker blant annet områdene taleflytvansker (stamming og løpsk tale), stemmevansker, språklydsvansker (uttalevansker), dysfagi (svelgevansker), afasi og dysartri (ervervede språk- og talevansker).

Henvisning

Henvisningsskjema til logoped finner du her. (PDF, 153 kB)

Utfylt skjema sendes til:

Strand kommune v/logoped, Postboks 33, 4126 Strand

 

Kontaktinformasjon

Logopeden holder til i 2. etg i Rådhusgaten 7 på Jørpeland, i de samme lokalene som Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

E-post: anette.torkelsen@strand.kommune.no


Mobil nr: 99083772