Næringsavdelingen

Næringsavdelingen

Strand kommune har inngått en samarbeidsavtale med Ryfylke IKS i sitt næringsarbeid. Næringsarbeidet er direkte underlagt kommunedirektøren, men næringslivshenvendelser vil gå direkte til Ryfylke IKS som løpende og aktivt følger opp på vegne av Strand kommune.

 Næringsarbeidet foregår innenfor følgende områder:

  • Sikre ny næringsutvikling i Strand kommunen
  • Legge til rette for at bedrifter lokaliserer seg i kommunen
  • Støtte opp rundt aktiviteter som sikrer konkurranseevnen for næringslivet
  • Arbeider for at kommunen skal være "næringsvennlig"
  • Arbeidsplassvekst i lokalt næringsliv.
  • Økt verdiskapning i det eksisterende lokale næringsliv.

Undersøkelser viser at Strand kommune og næringslivet i Strand skårer godt på ulike indikatorer. For næringsutvikling, se NHO.no sin kommunekåring.

Kommunedirektøren og Ryfylke IKS arbeider med strategier og tiltak som bidrar til at kommunen fremstår som attraktiv for næringslivet. Næringsplan og reiselivsplan er under revidering og skal opp til behandling første kvartal 2023. 

Birger Haraldseid
E-post
Telefon 90 89 31 86