Næringsavdelingen

Næringsavdelingen

Strand kommune har mål om å være Rogalands mest næringsattraktive kommune. Som en del av denne satsning ble det fra 01.01.2024 opprettet ny stilling som næringssjef et er vedtatt ny strategisk næringsplan og reiselivsplan for perioden 2023-27.  Næringsutvikling er underlagt Kommunalsjef Samfunn i avdeling for Kultur og Næring, og arbeider tett med Kommunaldirektør og kommunens politiske ledelse for å utarbeide og iverksette strategier og tiltak som bidrar til at kommunen fremstår som attraktiv for næringslivet. 

 Næringsarbeidet foregår innenfor følgende områder:

  • Sikre ny næringsutvikling i Strand kommune
  • Legge til rette for at bedrifter lokaliserer seg i kommunen
  • Støtte opp rundt aktiviteter som sikrer konkurranseevnen for næringslivet
  • Arbeider for at kommunen skal være "næringsvennlig"
  • Arbeidsplassvekst i lokalt næringsliv
  • Økt verdiskapning i det eksisterende lokale næringsliv
     

Undersøkelser viser at Strand kommune og næringslivet i Strand skårer godt på ulike indikatorer for næringsutvikling, se NHO.no sin kommunekåring.

Artikkelliste

Bjørn Wigdel
E-post
Telefon 91 61 24 48
Mobil 91 61 24 48