Næringsavdelingen

Næringsavdelingen er en stabsavdeling direkte underlagt rådmannen. 

 

Næringsavdelingen ledes av Tor Arne Johnsen og arbeider innenfor følgende områder:

  • Sikre ny næringsutvikling i Strand kommunen
  • Legge til rette for at bedrifter lokaliserer seg i kommunen
  • Støtte opp rundt aktiviteter som sikrer konkurranseevnen for næringslivet
  • Arbeider for at kommunen skal være "næringsvennlig"

 

Undersøkelser viser at Strand kommune og næringslivet i Strand skårer godt på ulike indikatorer for næringsutvikling, se følgende lenke: https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Offentlig-sektor-og-naringslivet/Kommunekaringer/ .

 

Næringsavdelingen arbeider med strategier og tiltak som bidrar til at kommunen fremstår som attraktiv for næringslivet.

 

Sist endret 12.01.2017
skogdag

Lørdag 28.oktober blir det skogdag med fokus på økonomi på Jørpeland

Kurs i Windows, Excel og Office 365 holdes på Jørpeland 2.-3.- og 5. oktober på kveldstid. Lær deg å bruke mapper og mappestruktur i Windows på PC (ikke Apple-produkter), grunnleggende Excel og Office 365 i skyen og lagring i OneDrive. Målgruppen er først og fremst nyetablerere, men er du interessert, så meld deg på

 Har du tankar om å starte eiga bedrift? Her får du råd om kor du kan henvende deg.

bedrifter personer

Strand kommune har eit etablerarstipend for dei som nyleg har starta opp eiga verksemd. Dette er pengar som skal nyttast til planlegging, marknadsføring, studieturar, kompetanseheving med vidare, men ikkje investeringar.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Rådhuset

Besøksadresse: Rådhusgt 2 Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : postmottak@strand.kommune.no
Telefon
: 5174 3000

Org.nr.
: 964978751
Åpningstid
: Rådhuset (08-15)