Skjema - landbruk

Skjema - landbruk
Tittel Publisert Type
Spreiingsavtale

07.01.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned spreiingsavtale.pdf
Søknad om konsesjon

søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom

07.01.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned slf-359n_(1).pdf
Søknad om godkjenning av beite/frukthage som spreieareal

17.06.2011 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned soeknad_om_godkjenning_av_over.v2..pdf
Jordleieavtale

11.08.2011 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned jordleigeavtale_1.pdf
Jordleieavtale og dispensasjonssøknad etter ny jordlov

15.08.2011 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned jordleieavtale_og_disp_soeknad_etter_ny_jordlov_1_7_2009_rev_juni_2011(1).pdf
Søknad om tidlegpensjonsordning

16.08.2011 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned soeknad_om_tidligpensjonsordning_for_jordbrukarar.pdf
Skjema -Krav om sak for jordskifteretten

19.08.2011 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned filer_kravskjema_jord(1).pdf
Kjøp/sal av husdyrgjødsel

04.01.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned kjoep_sal_av_husdyrgjoedselv01.pdf
Nabosamtykke

04.01.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned nabosamtykkev01.pdf
Søknad om bygging av landbruksveier

Søknadsskjema for landbruksveier

24.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned slf-902_n_soeknad_landbruksvegar.pdf
Søknad om avløsertilskudd ved sykdom

24.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned soeknadsskjema_for_sykdomsavloeysing.pdf
Sett_elg_skjema_2024

28.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sett_elg_skjema_.pdf
Sett_hjort_skjema_2024

28.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sett_hjort_skjema.pdf
Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning kjøp av fast eigedom mv.

28.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned LDIR-360_N_Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigningkjøp av fast eigedom mv..pdf