Skjema - landbruk
Tittel Publisert Type
Bestilling av landbrukstakst

Skjema for bestilling av landbrukstakst i Strand kommune

24.09.2015 Filtype
Eigenerklæring om konsesjonsfridom ved erverv av fast eigedom

Eigenerklæring om konsesjonsfridom ved erverv av fast eigedomdom mv.

14.06.2013 Filtype
Info vedr takst av landbrukseigedom

08.01.2007 Filtype
Jordleieavtale

Jordleieavtale

11.08.2011 Filtype
Jordleieavtale og dispensasjonssøknad etter ny jordlov

Jordleieavtale og dispensasjonssøknad etter ny jordlov 1 7 2009, rev juni 2011

15.08.2011 Filtype
Kjøp/sal av husdyrgjødsel

04.01.2012 Filtype
Nabosamtykke

04.01.2012 Filtype
Skjema for sett elg

19.08.2011 Filtype
Skjema for sett hjort

19.08.2011 Filtype
Skjema -Krav om sak for jordskifteretten

19.08.2011 Filtype
Spreiingsavtale

07.01.2010 Filtype
Søknad om avløsertilskudd ved sykdom

24.09.2015 Filtype
Søknad om bygging av landbruksveier

Søknadsskjema for landbruksveier

24.09.2015 Filtype
Søknad om godkjenning av beite/frukthage som spreieareal

17.06.2011 Filtype
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking

Søknad om nydyrking

Filtype
Søknad om konsesjon

søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom

07.01.2010 Filtype
Søknad om tidlegpensjonsordning

16.08.2011 Filtype
Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Søknadsskjema for SMIL midler

Filtype