Ungskogpleie

Like viktig som å plante etter hogst er det å sjekke foryngelsen. Når skogen har vokst noen år må den ungskogpleies. Ungskogpleie kan finansieres med skogfond med skattefordel.  Riktig pleie av ungskogen blir dermed enda mer lønnsom.

 

Det er i tida mellom planting og hogst at du kan auke verdien på tømmeret ditt mest muleg for minst mulig innsats. Ungskogpleie er den pleie du utfører på skogen når den er mellom 1-4 meter. Tips kan ein henta frå Skogselskapes skogeigarguide.

Ved ungskog pleie skjæres unødvendige og kvalitetsmessig dårlige trær ned, slik at produksjonen overføres til et riktig antall trær per dekar. Målsettingen er at de beste trærne skal stå igjen jevnt fordelt, slik at en oppnår størst middeldimensjon og volumproduksjon av tømmer med høy kvalitet.

 

Ungskogpleie gjør dessuten trærne mer stabile og risikoen for skader forårsaket av snø og vind minsker. Ungskogpleien bidrar også til at førstegangs tynning kan utsettes. Igjen en fordel fordi tynningen da vil gi et høyere overskudd på grunn av grøvre gjennomsnittsdimensjoner.

Du kan få inntil 80% tilskudd for ungskogpleie.

Om du ikke rekker eller ønsker å utføre ungskogpleien selv, kan du ta kontakt med kommunen for videreformidling av arbeidskraft.