Mobbeombudet for barnehager og grunnskoler i Rogaland

Mobbeombudet for barnehager og grunnskoler i Rogaland

Strand kommune samarbeider med mobbeombudet for Rogaland fylkeskommune. Det betyr at våre innbyggere kan benytte seg av mobbeombudets tjenester.

Målgruppe:

  • Barn og unge i barnehager og grunnskoler i Rogaland og deres foresatte
  •  

Oppgavene til mobbeombudet:

  • Støtte og veilede barn, elever og foresatte i saker om psykososialt miljø
  • Jobbe forbyggende med informasjon og opplæring til barn, elever og foresatte
  • Skape dialog og bidra til god tverrfaglig oppfølging, også etter at saker er håndtert
  • Bidra til dokumentasjon og erfaringsdeling i fylket og nasjonalt
  • Samarbeide med barn og unge, samt aktører som arbeider med barn og ungdom på ulike nivåer
  • Være en informasjonsressurs og rettleder for tilsatte i barnehage og skole
  • Mobbeombudet har egen Facebookprofil: Mobbeombudet i Rogaland

 

Kontakt mobbeombud

Marit Nygård Roth, telefon 51922438/ 45445989, e-post: marit.nygaard.roth@rogfk.no