Mobbeombudet for barnehager og skoler

Mobbeombudet for barnehager og skoler

Mobbeombudet kan gi deg råd, støtte og veiledning hvis du opplever mobbing eller trakassering i skolen eller i barnehagen.

Kontakt mobbeombud

Marit Nygård Roth, telefon 51922438/ 45445989, e-post: marit.nygaard.roth@rogfk.no

Oppgavene til mobbeombudet:

  • Støtte og veilede barn, elever og foresatte i saker om psykososialt miljø
  • Jobbe forbyggende med informasjon og opplæring til barn, elever og foresatte
  • Skape dialog og bidra til god oppfølging, også etter at saker er håndtert
  • Bidra til dokumentasjon og erfaringsdeling i fylket og nasjonalt
  • Samarbeide med barn og unge, samt aktører som arbeider med barn og ungdom på ulike nivåer
  • Være en informasjonsressurs og rettleder for tilsatte i barnehage og skole
  • Mobbeombudet har egen Facebook profil: Mobbeombudet i Rogaland