Ryfylke læringssenter - opplæring for voksne

Ryfylke læringssenter - opplæring for voksne

Vi tilbyr:

 • Norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere
 • Grunnskoleopplæring for voksne
 • Spesialundervisning for voksne

Ryfylke Læringssenter holder til i lyse og trivelige lokaler i 2. etasje i Verksgården, midt i Jørpeland sentrum.

Du er velkommen til opplæring hos oss, ta kontakt med skolen for oppmelding, kontaktinformasjon finner du i boksene til høyre på denne siden.

Vi har følgende opplæringstilbud:

NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

 • Voksne innvandrere som ønsker kurs i norsk og samfunnskunnskap
   

GRUNNSKOLE / KOMPETANSELØFTET I FORSØK MED FORBEREDENDE VOKSENOPPLÆRING (FVO)

 • Voksne med behov for realkompetansevurdering, opplæring i og/eller grunnleggende ferdigheter i ett eller flere av fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag
   

SPESIALPEDAGOGISK TILBUD FOR VOKSNE MED:

 • Generelle lærevansker
 • Lese-, skrive- og matematikkvansker
 • Ervervet skade
 • Synsvansker
 • Behov for ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) og IKT/ data

Undervisningen vil bli gitt individuelt eller i gruppe og tilpasset deltakers nivå og behov.

Ryfylke læringssenter arrangerer Norskprøven, Samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven.

Påmelding for privatister:

Norskprøven

Samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven

Artikkelliste

Elise Norland Sørheim
Virksomshetsleder/rektor
E-post
Mobil 45 25 19 25

Adresse

Besøksadresse:
Rådhusgaten 26

Telefon 51 74 29 20
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post