Ryfylke læringssenter

OPPLÆRING FOR VOKSNE

Vi tilbyr:

 • Norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere
 • Grunnskoleopplæring for voksne
 • Spesialundervisning for voksne

Ryfylke Læringssenter holder til i lyse og trivelige lokaler i 2. etasje i Verksgården, midt i Jørpeland sentrum. Vi er 25 ansatte.

Du er velkommen til opplæring hos oss, ta kontakt med skolen for oppmelding, kontaktinformasjon finner du i boksene til høyre på denne siden.

Norskprøven sommer 2019

Ved Ryfylke Læringssenter blir norskprøven sommer 2019 avholdt onsdag 22.05. Du kan melde deg opp til norskprøven på nivå A1-A2, A2-B1 eller B1-B2.

Skriftlig prøve består av tre delprøver: lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig framstilling. Dersom du melder deg opp til alle de tre delprøvene, koster det totalt 800 kr. Melder du deg opp til én eller to prøver, koster det 400 kr per delprøve. Den skriftlige prøven avholdes om formiddagen.

Muntlig prøve blir på ettermiddagen samme dag, eller dagen etter; torsdag 23.05. Datoene er ikke endelig fastlagt og kan komme til å bli forandret. Riktig dato kommer i prøveinnkallingen du får i posten før prøven. Prisen på muntlig prøve er 800 kr.

Hvis du har vært oppe til norskprøve tidligere, trenger du kandidatnummeret ditt for å melde deg opp. Dette finner du på prøvebeviset. Ellers trenger du fødselsnummer eller DUF-nummer for oppmeldingen. Du vil få en faktura fra Strand kommune et par uker etter at påmeldingsfristen er ute.

Oppmelding skjer fra 23.04. til 26.04. kl. 15.00 på https://www.kompetansenorge.no/norskprove/. Her kan du også finne mer informasjon om prøvene. Du er velkommen til å ta kontakt med Ryfylke Læringssenter på tlf. 51 74 29 20, eller på e-post til elise.norland.sorheim@strand.kommune.no eller harald.skoddan@strand.kommune.no.

Skoleåret 2018 - 2019 har vi følgende opplæringstilbud:

 

OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

 • Voksne innvandrere som ønsker kurs i norsk og samfunnskunnskap

 

GRUNNSKOLE / FVO

 • Voksne med behov for grunnleggende ferdigheter i ett eller flere av fagene:
  norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag.

 

Undervisninga vil bli tilrettelagt for den enkelte.

 

SPESIALUNDERVISNING

 • Voksne med lese-/skrivevansker
 • Voksne med andre spesielle lærevansker
 • Voksne med behov for rehabilitering etter sykdom eller skade (afasi, logopedi, synspedagogikk etc.
 • Voksne med psykiske vansker
 • Voksne med nedsatt psykisk funksjonsevne

Undervisningen vil bli gitt individuelt eller i gruppe og tilpasset deltakers nivå og behov.

Aslaug Elin Straume Kleven
Rektor Ryfylke Læringssenter
E-post
Telefon 51 74 29 22

Adresse

Besøksadresse:
Rådhusgaten 26

Telefon 51 74 29 20
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post: rl@strand.kommune.no

Kart