Privatpraktiserende fysioterapeuter på Tau

Privatpraktiserende fysioterapeuter på Tau

Fysioterapi tjenesten inngår som del av helsetilbudet i Strand kommune.

Egen andel:

Alle må betale egenandel for behandling hos Fysioterapeut. Unntaket er barn under 16 år og godkjent yrkes skade.

Henvisning:

En trenger ikke henvisning til fysioterapi. Fysioterapeuten skal vurdere ditt behov for behandling. Du må gå til en fysioterapeut med driftsavtale eller kommunalt ansatt fysioterapeut for å få stønad av Helfo.

 

Privatpraktiserende fysioterapeuter - hovedansvar for pasienter 18 - 67 år.

 

Fysioterapeut Per Braaten
per@taufysio.no
Tlf: 517407410/ 98005811

 

Tau Fysioterapi og trening
Anita Iversen, mob.tlf. 91334698
Ryfylkevegen 1988, 4120 Tau
Tlf. 51 74 74 10