Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Fysioterapeuter med driftsavtale på Tau

Fysioterapeuter med driftsavtale på Tau

Fysioterapi tjenesten inngår som del av helsetilbudet i Strand kommune.

Henvisning:

En trenger ikke henvisning til fysioterapi. Fysioterapeuten skal vurdere ditt behov for behandling. Du må gå til en fysioterapeut med driftsavtale eller kommunalt ansatt fysioterapeut for å få stønad av Helfo.

Egenandel:

Alle må betale egenandel for behandling hos Fysioterapeut. Unntaket er barn under 16 år og godkjent yrkes skade.

Privatpraktiserende fysioterapeuter

- hovedansvar for pasienter 18 - 75 år.

Fysioterapeut Per Braaten
per@taufysio.no
Tlf: 517407410/ 98005811

Tau Fysioterapi og trening
Anita Iversen, mob.tlf. 91334698

Fysioterapi/psykomotorisk behandling
Ryfylkevegen 1988, 4120 Tau
Tlf. 51 74 74 10