Skolerute

Skoleruta er veiledende for grunnskolene i Strand kommune. Eventuelle endringer i skoleruta skal vedtas i skolenes samarbeidsutvalg senest et halvt år før skolestart det aktuelle skoleåret.

Skoleruten

Trykk på boksene ovenfor for å se skoleruten/ fridager for aktuelt skoleår.

Første skoledag

  • Første skoledag er torsdag 18. august 2022.

Planleggingsdager

Skolene, barnehagene og SFO har ulike planleggingsdager. Ta kontakt med den enkelte virksomhet for å få vite når de ansatte har planleggingsdag.

Ferier frem i tid

Skoleeierforum i Rogaland har fastsatt høst og vinterferiene slik det neste året:
2022/2023: høstferie uke 41 og vinterferie uke 9