Skolerute

Skoleruta er veiledende for grunnskolene i Strand kommune. Eventuelle endringer i skoleruta skal vedtas i skolenes samarbeidsutvalg senest et halvt år før skolestart det aktuelle skoleåret.

 
 

Skoleruten

Trykk på lenken i boksen ovenfor for å se hele skoleruten/ fridager for gjeldende skoleår.
 
 

Første skoledag

  • 2021: Første skoledag er 19. august

 

Planleggingsdager

Skolene, barnehagene og SFO har ulike planleggingsdager. Ta kontakt med den enkelte virksomhet for å få vite når de ansatte har planleggingsdag.

 

Ferier frem i tid

Skoleeierforum i Rogaland har fastsatt høst og vinterferiene slik de neste årene:
 
2020/2021: høstferie uke 41 og vinterferie uke 9
2021/2022: høstferie uke 41 og vinterferie uke 9