Skolerute

Skolerute

Skoleruta er veiledende for grunnskolene i Strand kommune. Eventuelle endringer i skoleruta skal vedtas i skolenes samarbeidsutvalg senest et halvt år før skolestart det aktuelle skoleåret.

Skoleruten

Trykk på boksene ovenfor for å se skoleruten/ fridager for aktuelt skoleår.

Første skoledag

  • Første skoledag er torsdag 17. august 2023.

Planleggingsdager

Skolene, barnehagene og SFO har ulike planleggingsdager. Ta kontakt med den enkelte virksomhet for å få vite når de ansatte har planleggingsdag.

Ferier frem i tid

Skoleeierforum i Rogaland har fastsatt høst og vinterferiene slik det neste året:
  • Høstferie uke 41 (høst 2023)
  • Vinterferie uke 9 (vinter 2024)