Kommunedirektøren

Mette Barkved Hansen - Klikk for stort bildeMette Barkved Hansen LV

Mette Barkved Hansen fungerer som kommunedirektør fra 01.01.2023 og inntil ny kommunedirektør blir ansatt og tiltrer.

Hun kan kontaktes på e-post mette.barkved.hansen@strand.kommune.no eller på telefon 
416 48 852. 

Kommunedirektøren er øverste administrative leder i kommunen og skal påse at de saker som legges fram for de folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. 

Kommunedirektøren har rett til å møte og tale i alle politiske utvalg, unntatt kontrollutvalget. Kommunestyret har gitt en fullmakt til å treffe vedtak i en rekke saker som ikke er av prinsipiell betydning. For å gjennomføre arbeidsoppgavene delegerer kommunedirektøren sine fullmakter til administrasjonen.

Kommunedirektøren har seks kommunalsjefer med ansvar for særskilte deler av kommunens tjenesteproduksjon:

 Stabsfunksjon: