Kommunedirektøren

Kommunedirektøren

Heidi Klaveness er kommunedirektør i Strand kommune.

Smilende og glad Heidi Klaveness, ny kommunedirektør i Strand kommune - Klikk for stort bildeHeidi Klaveness, kommunedirektør i Strand. Elisabeth Tønnessen

Kontakt

E-post heidi.klaveness@strand.kommune.no  
Telefon 970 25 077

Rolle og Ansvar

Kommunedirektøren er den øverste lederen for administrasjonen i kommunen. Det er kommunedirektørens jobb å sørge for at saker som skal diskuteres av de folkevalgte er godt undersøkt, og at beslutninger blir iverksatt.

 

Rettigheter og fullmakter

Kommunedirektøren har rett til å være til stede og snakke i alle politiske utvalg, bortsett fra kontrollutvalget. Kommunestyret har gitt kommunedirektøren tillatelse til å ta avgjørelser i saker som ikke er av grunnleggende betydning. For å utføre sine oppgaver, gir kommunedirektøren sine fullmakter til administrasjonen.

Kommunedirektøren har seks kommunalsjefer som er ansvarlige for spesifikke deler av kommunens tjenester.

Kommunalsjefer

 Stabsfunksjon: