Kommunedirektøren

Kommunedirektøren (tidl. rådmannen) er øverste administrative leder i kommunen og skal påse at de saker som legges fram for de folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Kommunedirektøren i Strand heter Ketil Reed Aasgaard.

Ketil Reed Aagaard - Klikk for stort bildeKommunedirektøren har rett til å møte og tale i alle politiske utvalg, unntatt kontrollutvalget. Kommunestyret har gitt en fullmakt til å treffe vedtak i en rekke saker som ikke er av prinsipiell betydning. For å gjennomføre arbeidsoppgavene delegerer rådmannen sine fullmakter til administrasjonen.

Kommunedirektøren har kontor i rådhuset på Jørpeland.

Kommunedirektøren kan kontaktes på telefon 51743000 (sentralbord) eller 51743011 (direkte) eller på e-post ketil.reed.aasgaard@strand.kommune.no


Kommunedirektøren har seks kommunalsjefer med ansvar for særskilte deler av kommunens tjenesteproduksjon:

 Stabsfunksjon:

 

Ketil Reed Aasgaard
Kommunedirektør
E-post
Telefon 51 74 30 11
Mobil 907 05 156