Strand kommune trenger flere besøkshjem og flere støttekontakter!

Strand kommune trenger flere besøkshjem og flere støttekontakter!

"Det er mange som trenger dere"! Dette er en oppfordring fra Barneverntjenesten i Strand. Der er mange barn og unge som trenger en familie å besøke en helg i måneden. Har du noen timer der du kan gjøre en aktivitet sammen med barn eller ungdom?

Vil dere bli besøkshjem?

Det å være besøkshjem vil si å ta imot barn/ungdom ca en helg per måned. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak for familier/barn som har behov for det.

Hvem kan bli besøkshjem?

Et besøkshjem kan være en familie både med og uten barn, gifte eller samboere, også enslige.

Det stilles ikke krav om formell utdannelse for å bli besøkshjem, det er personlig egnethet det legges vekt på. Det er viktig at besøkshjemmet består av trygge og stabile voksenpersoner.  Det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon er det disse barna har behov for. Noen som har tid, overskudd og ekstra plass, og som kan binde seg for minst 1 år. Besøkshjemmet kan bo i Strand, eller andre omkringliggende kommuner. Det må legges frem politiattest før oppdraget starter.

Vil du bli støttekontakt?

Kunne du tenke deg å bruke noen timer i uken på å gjøre en aktivitet sammen med et barn eller en ungdom?   Har du en fritidsaktivitet eller interesse du kan dele med andre? For eksempel svømming, fotball, kino, bowling, data eller tegning?  

En støttekontakt er med på å bidra til at et annet menneske, gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter,  får en meningsfull fritid, noe som gir økt livskvalitet. 

Hvem kan bli støttekontakt?  

Du må være fylt 16 år. Du må være pålitelig og ha en avklart livssituasjon, med tanke  på arbeid og utdanning. Du må kunne binde deg for 1 år. Det må legges frem politiattest før oppstart.

Praktiske opplysninger

Du kan også ta kontakt på telefon 51 74 30 00, for spørsmål, eller behov for mer informasjon.