Produksjonstilskot og avløysing - ferie og fritid

Eggproduksjon Tjøstheim 3628 - Klikk for stort bilde

Føremålet med produksjonstilskot er å bidra til eit aktivt og berekraftig jordbruk.

 

Tilskotet blir berekna etter satsar pr. dyr og areal.

For å kunne søkja må mellom anna landbruksføretak driva vanleg jordbruksproduksjon.

 

Produksjonstilskot omfattar tilskotsordningane:

  • Tilskot til husdyr
  • Driftstilskot til mjølkeproduksjon
  • Driftstilskot til spesialisert storfekjøttproduksjon
  • Tilskot til bevaringsverdige husdyrraser, sau og storfe
  • Tilskot til dyr på beite
  • Areal- og kulturlandskapstilskot
  • Tilskot til økologisk landbruk
  • Distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og salat på friland
  • Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid

 

Søk på tilskott elektronisk via Altinn.

 

Les mer om de ulike tilskuddsordningene hos landbruksdirektoratet.no


Informasjon om nytt system for søknad om produksjonstilskot frå 2017 hos landbruksdirektoratet.no