Produksjonstilskot og avløysing - ferie og fritid

Produksjonstilskot og avløysing - ferie og fritid

Føremålet med produksjonstilskot er å bidra til eit aktivt og berekraftig jordbruk.

 

Tilskotet blir berekna etter satsar pr. dyr og areal.

For å kunne søkja må mellom anna landbruksføretak driva vanleg jordbruksproduksjon.

 

Produksjonstilskot omfattar tilskotsordningane:

  • Tilskot til husdyr
  • Driftstilskot til mjølkeproduksjon
  • Driftstilskot til spesialisert storfekjøttproduksjon
  • Tilskot til bevaringsverdige husdyrraser, sau og storfe
  • Tilskot til dyr på beite
  • Areal- og kulturlandskapstilskot
  • Tilskot til økologisk landbruk
  • Distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og salat på friland
  • Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid

 

Søk på tilskott elektronisk via Altinn.

 

Les mer om de ulike tilskuddsordningene hos landbruksdirektoratet.no