Rødlandsmyrå barnehage

Rødlandsmyrå barnehage

Rødlandsmyrå barnehage er en 4 - avdelings privat andelsbarnehage som ligger sentralt på Tau. Vi har et variert og spennende uteområde i barnehagen, samt kort vei til flotte naturområder, skole og idrettsanlegg. Loen og Stemmen har plass til barn i fra 0-3 år, Kvernhus og Myllå har plass til barn i fra 3-6 år. Vi tilbyr 100 % barnehageplasser.

Rødlandsmyrå barnehage drives som et andelslag, der foreldrene kjøper seg inn med en andel pr. familie. Andelen koster kr. 500,- og blir tilbakebetalt når barnet slutter i barnehagen.


Vår visjon: "Ditt barn i sentrum"

Vår målsetting: "Alle barna i vår barnehage skal ha en venn/lekekamerat".

Linn Beate Jøssang
Styrer Rødlandsmyrå barnehage
E-post
Telefon 51 74 98 80

Åpningstider

Se barnehagens hjemmeside

Adresse

Rødlandsvegen 28
4120 TAU