Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Kommunepsykolog

Kommunepsykolog

Kommunepsykologtjenesten er en gratis lavterskeltjeneste for de voksne innbyggerne i Strand kommune. 

Hvem kan få hjelp

Kommunepsykolog er et tilbud for 

  • innbyggerne som ikke før har vært i kontakt med psykisk helsetjeneste, eller har vært utredet og har en psykiatrisk diagnose. 
  • tjenesten følger opp i et kortere tidsrom, og har som mål at psykiske plager ikke utvikler seg, blir store og få større konsekvenser. 

Hvordan kan du få hjelp

  • Arbeidsgiver og fastlege kan henvise til kommunepsykologen. 

Dette må skje skriftlig. Vi har ikke kontakt med klient, før denne er henvist.
Du får raskt vurderingssamtale hos oss etter at  henvisning er mottatt. I perioder vil det være ventetiden.

Hva kan vi bidra med

  • veiledning/råd/støttesamtaler til voksne i en livskrise/vanskelig livssituasjon
  • behandling av mild depresjon
  • behandling av fobier, som sosial angst og ulike andre spesifikke fobier
  • behandling av engstelse
  • sorgbearbeiding, for eksempel i forhold til tap av nære, jobb, eller i forbindelse med sykdom 
  • samtaler i forhold til tilpasningsvansker
  • samtaler knyttet til livssorg

Psykisk helsearbeid

Kommunepsykologen bidrar med råd og veiledning til instanser i kommunen, enten jevnlig eller når ulike situasjoner oppstår. Kommunepsykologen bistår med psykologisk fagkompetanse, i form av drøfting/veiledning/konsultasjon i forhold til generelle tema, og i enkeltsaker. 
I tillegg forsøke å bidra i utvikling av psykisk helsearbeid i Strand kommune. 

For personer med kjent diagnose

Kommunepsykologen følger ikke opp personer som har en kjent psykiatrisk diagnose, da disse har rett på hjelp annet sted. Kommunepsykologen samarbeider med Familiens hus, fastleger, NAV og eventuelt andre instanser.