Telefonliste til omsorgstjenester i Strand kommune

Telefonliste til omsorgstjenester i Strand kommune

 

Utskrivningsklar pasient:

Omsorgstjenester i Strand kommune kan kontaktes på følgende telefonnummer for tildelingsmeldinger og melding om utskrivningsklar pasient:


Rehabiliterings- og korttidsavdelingen Jonsokberget.

Avdelingstelefon 459 75 298
Avdelingsleder Silje Iren Meltveit, 51 74 24 25 / 91 34 38 34 (tirsdag, torsdag og fredag)

Åpen omsorg Jørpeland 

telefon 905 95 812 

Åpen omsorg Tau 

For SUS:

Ved behov for kontakt ta kontakt på
døgnbemannet telefon: 90112823
Dagtid: 48997923
Fagsykepleier/ Kontor telefon: 40448812
Resepsjon Strand kommune: 51743000

For publikum: 94869165


Avdelingsleder telefon: Kontor: 45615622 
                                       Mobil: 45612530

 

Skriftlige søknader sendes til

Tiltaksteamet i Strand kommune
Jonsokberget Bo – og Aktivitetssenter
Postboks 115, 4126 Jørpeland

Institusjon Jonsokberget

Rehabiliteringsavdelingen - 459 75 298
Sykeavdelingen, 459 75 307
Virksomhetsleder Mette Boye telefon 470 24 185
Avdelingsleder Sykeavdelingen: Torhild Fjelde Rygh 474 64 196
Avdelingsleder rehabiliteringsavdelingen Silje Iren Meltveit - 913 43 834(tirsdag, torsdag og fredag)

Dementavdelingen Jonsokberget

Virksomhetsleder Kathrine Sveinsvoll Dagestad 952 89 282
Avdelingsleder Martha Amdal Torgersen 948 38 816
Avdeling CH 479 73 982
Avdeling BH 404 11 060
Avdeling BU 479 74 576
Avdeling AH 911 04 065
Avdeling AU 479 74 378
Det lille dagsenteret 913 54 560

Åpen omsorg Jørpeland

Virksomhetsleder Maiken Ravnås Stein - 41 66 01 39
Avdelingsleder Wenke Eskedal - 90 87 45 49 
Hjemmesykepleien  - 905 95 812 eller 905 19 513

Tautunet bo og aktivitetssenter på Tau

Virksomhetsleder Solveig Lande - 
Hjemmesykepleien v/Nina Marie Heggland Finnesand - 
Hjemmesykepleien mobil - 901 49 519
Dementavdeling:
Utsikten, 2 etg: 90594056/90714732
Toppen, 3.etg: 90728382/90821989
Avdelingsleder: 90989592

Psykiatrisk hjemmesykepleie

Telefon 54 74 31 76 

Legesentre

Jørpeland legesenter - 51 74 21 00. Fax - 51 74 21 01
Tau Legesenter - 51 74 40 00. Fax - 51 74 40 15
Rådhusgaten legegruppe - 51 74 40 40. Fax - 51 74 40 41