Telefonliste til omsorgstjenester i Strand kommune

Omsorgstjenester i Strand kommune kan kontaktes på følgende telefonnummer for tildelingsmeldinger og melding om utskrivningsklar pasient:
 

Jonsokberget bo og aktivitetssenter på Jørpeland
Sentralbord dagtid - 51 74 24 00

 

Åpen omsorg Jørpeland
51 74 24 07 / mobil 905 95 812. Fax 51 74 24 02

 

Rehabiliterings- og korttidsavdelingen Jonsokberget.
459 75 298

 

Åpen omsorg Tau
51 74 23 22 / mobil 901 12 823. Fax: 51 74 23 01

 

Koordinator tiltaksteam

Silje Iren Meltveit, 51 74 24 25 (tirsdag, torsdag og fredag)

Virksomhetsleder Olaug Thingbø, 51 74 24 26

 

 

Skriftlige søknader sendes til

Tiltaksteamet i Strand kommune
Jonsokberget Bo – og Aktivitetssenter
Postboks 115

4126 Jørpeland

 

Nedenfor finner du telefonliste med viktige telefonnumre til Strand kommune sin helse og omsorgstjeneste.


Jonsokberget bo og aktivitetssenter på Jørpeland
Sentralbord dagtid - 51 74 24 00

 

Institusjon Jonsokberget
Rehabiliteringsavdelingen - 459 75 298
Sykeavdelingen               - 459 75 307
Virksomhetsleder Olaug Thingbø - 51 74 24 26
Koordinator rehabiliteringsavdelingen Silje Iren Meltveit - 51 74 24 25 (tirsdag, torsdag og fredag)

 

Dementkollektiv
Virksomhetsleder Adriaan Schönhage - 51 74 30 92 (51 74 24 10) 
Koordinator  - 51 74 24 13

 

Åpen omsorg Jørpeland
Virksomhetsleder Maiken Ravnås Stein - 51 74 24 06
Koordinator Wenke Eskedal - 51 74 24 07
Hjemmesykepleien  - 51 74 24 08
Mobil - 905 95 812 eller 905 19 513

 

Tautunet bo og aktivitetssenter på Tau  
Sentralbord - 51 74 23 00. Fax - 51 74 23 01
Virksomhetsleder Solveig Lande - 51 74 23 05
Hjemmesykepleien v/Eli Nesvåg- 51 74 23 24
Hjemmesykepleien mobil - 901 49 519
Dementavdeling  - 51 74 23 09 (12) 

 

Psykiatrisk hjemmesykepleie - 54 74 31 76 

 

Legesentre
Jørpeland legesenter - 51 74 21 00. Fax - 51 74 21 01

Tau Legesenter - 51 74 40 00. Fax - 51 74 40 15

Rådhusgaten legegruppe - 51 74 40 40. Fax - 51 74 40 41