Telefonliste til omsorgstjenester i Strand kommune

Omsorgstjenester i Strand kommune kan kontaktes på følgende telefonnummer for tildelingsmeldinger og melding om utskrivingsklar pasient.

 

Vi kommuniserer nå med E meldinger

 

Skriftlige søknader sendes:

Tiltaksteamet i Strand kommune

Jonsokberget Bo – og Aktivitetssenter

Postboks 115

4126 Jørpeland

 

Åpen omsorg Tau
51 74 23 22 / mobil 90 11 28 23. Fax: 51 74 23 01

 

Åpen omsorg Jørpeland
51 74 24 07 / mobil 90 59 58 12. Fax 51 74 24 02

 

Rehabiliterings og kortidsavdelingen Jonsokberget.
51 74 24 76 /  Fax 51 74 24 01

 

Koordinator tiltaksteam

Silje Iren Meltveit, 51 74 24 25

Olaug Thingbø, 51 74 24 26

 

 

Nedenfor finner du telefonliste med flere av de viktigste telfonnumrene til Strand kommune sin helse og omsorgstjeneste.

Jonsokberget bo og aktivitetssenter på Jørpeland
Sentralbord dagtid - 51 74 24 00. Fax - 51 74 24 01

 

Institusjon Jørpeland
Rehabiliteringsavdelingen - 51 74 24 76
Sykeavdelingen               - 51 74 24 74
Virksomhetsleder Olaug Thingbø - 51 74 24 26
Koordinator tiltaksteam - 51 74 24 25

 

Dementkollektiv
Virksomhetsleder Jane Lewis Moe - 51 74 24 10 
Koordinator  - 51 74 24 13

 

Åpen omsorg Jørpeland
Virksomhetsleder Maiken Ravnås Stein - 51 74 24 06
Koordinator Wenke Eskedal - 51 74 24 07
Hjemmesykepleien  - 51 74 24 08
Mobil - 90 59 58 12 eller 90 51 95 13

 

Tautunet bo og aktivitetssenter på Tau  
Sentralbord - 51 74 23 00. Fax - 51 74 23 01
Virksomhetsleder Solveig Lande - 51 74 23 05
Hjemmesykepleien v/Eli Nesvåg- 51 74 23 24
Hjemmesykepleien mobil - 90 14 95 19
Dementavdeling  - 51 74 23 09 (12) 

 

Psykiatrisk hjemmesykepleie - 54 74 31 76 

 

Legesentre
Jørpeland legesenter - 51 74 21 00. Fax - 51 74 21 01

Tau Legesenter - 51 74 40 00. Fax - 51 74 40 15

Rådhusgaten legegruppe - 51 74 40 40. Fax - 51 74 40 41