Tilskott til spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL-midler

Gard på Tjøstheim 3761 - Klikk for stort bilde SMIL er ein offentlig tilskotsordning som kommunen forvaltar. Formålet er å sikra natur- og kulturminneverdiar i jordbrukets kulturlandskap og redusera forurensing til landbruket.

 

Aktuelle søkere er dei som oppfyller vilkåra for å søkja produksjonstilskot. SMIL midlene kan brukast på desse tiltaka:

  • Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter som seinare kan bli konkrete miljøtiltak i landbruket
  • Kulturlandskapstiltak
  • Forureiningstiltak

 

Søknadsskjema tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Rådhuset

Besøksadresse: Rådhusgt 2 Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : postmottak@strand.kommune.no
Telefon
: 5174 3000

Org.nr.
: 964978751
Åpningstid
: Rådhuset (08-15)