Utregning av eiendomsskatt

Utregning av eiendomsskatt

Eiendomsskatten for din eiendom fremkommer ved at det gjøres en takstfaglig vurdering av eiendommen ut fra Strand kommunes retningslinjer for eiendomsskatt. Forslag til takst legges fram for Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt som fastsetter eiendomsskattegrunnlaget. Kommunestyret fastsetter eiendomsskattesats i desember hvert år. Den eiendomsskatten du skal betale er summen av eiendomsskattegrunnlaget multiplisert med eiendomsskattesatsen.

NB! Eiendomsskattetaksten må ikke forveksles med ligningsverdien for eiendommen som fastsettes av skatteetaten og som normalt skal utgjøre 25 % av omsetningsverdien.

SLIK ER EIENDOMSSKATTEN FOR EIENDOMMEN FASTSATT

Bolig/fritidsbolig med vedtatt eiendomsskattetakst

Utregning av eiendomsskatt
Grunnlag Beregning
Beregnet verdi 4 000 000
Skattegrunnlag (70 %) 2 800 000
Eiendomsskatt 6 160
Skattesats (promille) 2,2

Eiendomsskattetaksten fastsettes av Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt. Taksten fastsettes etter kommunens egne retningslinjer (PDF, 2 MB).