Dagsenter for eldre

Dagsenter for eldre

På dagsentrene får eldre som bor hjemme tilbud om sosiale aktiviteter og gode, næringsrike måltider.

Hvem kan dagsenter være aktuelt for?

  • Eldre som bor hjemme og har vanskeligheter med å komme seg ut av huset på egen hånd
  • Eldre som er ensomme, har lite å gjøre på dagtid, og generelt har et ønske om å være mer sosiale i hverdagen

Hva kan du få?

  • Plass på dagsenter fra en til fem hverdager i uken. Hvor ofte du kan være på dagsenteret avhenger av dine ønsker og vår kapasitet
  • Dagsentrene er åpne på dagtid, 9-14
  • frokost og middag
  • Ernæringsveiledning
  • Aktivitets- og kulturtilbud
  • Opptrening

Alle som har behov for det blir hentet og kjørt hjem.

Hva koster det?

Dagsenter satser
Gebyr Enhet Satser 2023
Dagsenter opphold kroner per dag 105,-
Dagsenter opphold inkl. frokost og middag kroner per dag 160,-
Dagsenter opphold inkl. frokost, middag og transport kroner per dag 205,-

Slik søker du

Du søker om dagsenter ved å sende inn en generell søknad om helse – og omsorgstjenester. I søknaden beskriver du hva du trenger hjelp til. Vi vurderer sammen med deg om dagsenter eller andre tjenester kan passe.

Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester

Kontakt dagsenter

Vi har dagsenterplasser på både Tau og Jørpeland

Hjemmesykepleien Jørpeland
Telefon 51 74 24 07
Mobil 90 59 58 12

Omsorgstjenester Tau
Telefon 90 14 95 19