Service- og omsorgsbolig Psykiatri

Strand kommune har omsorgsboliger spesiellt tilrettelagt for mennesker med langvarig psykisk lidelse.

Jonsokberget - Klikk for stort bilde De 11 leilighetene ligger på Jonsokberget og har bemanning hele døgnet. Personalet tilbyr hjemmesykepleie og praktisk bistand. VI søker å setter brukeren i sentrum gjennom recovery orienterte tjenester. Støtte ut fra beboers behov, det kan innebære en klar utfordring på å mestre mest mulig selv, følge til andre tjenester som DPS, lege, tannlege eller NAV.

Egensøknad vurderes av tiltaksteamet i Strand kommune.