Personvern og cookies

Denne informasjonen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av kommunen som behandlingsansvarlig for personopplysninger på våre nettsider www.strand.kommune.no

Informasjonen er et vedlegg til vår generelle personvernerklæring for forvaltning av personopplysninger for våre lovpålagte tjenester.

Lov om behandling av personvern - Denne informasjonen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger med tilhørende forskrift.

Hva er en personopplysning? Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer. Et bilde regnes som en personopplysning dersom personer kan gjenkjennes. Lydopptak kan være personopplysninger selv om ingen navn blir nevnt i innspillingen. Biometri slik som fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) er også personopplysninger.

Videre er en dynamisk IP-adresse er også definert som personopplysning. Registreringsnummeret på en bil kan være en personopplysning hvis det kan knyttes til en bestemt person, men ikke hvis det står på en firmabil som benyttes av flere.

Opplysninger om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger. Opplysninger om hva du handler, hvilke butikker du går i, hvilke tv-serier du ser på, hvor du fysisk beveger deg i løpet av en dag og hva du søker etter på nettet er alt sammen eksempler på dette. En av de nyere utfordringene for personvernet  er nemlig det at vi legger igjen så mange digitale spor - ofte uten å vite om det eller tenke over det. Lurer du hva som er definert som sensitive personopplysninger? Les her: Hva er sensitive opplysninger?

Retningslinjer for elektronisk post - Kommunen er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og arkivforskriften.

Elektroniske tjenester - Ved bruk av våre elektroniske løsninger, ønsker vi at brukeren skal føle seg trygg på at gjeldende lover og regler samt etiske retningslinjer for bransjen blir fulgt. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

Vi behandler personopplysninger i følgende basismoduler fra systemleverandøren ACOS:

 • Webskjema (Skjemadesigner)
 • Nabolag (Meld feil)
 • Kontaktinformasjon  
 • Personmodul (Ansatt)
 • Tilbakemelding fra bruker
 • Lag og organisasjoner
 • Hendelseskalender
 • Fritekstfelt (privatpersoner kan uoppfordret utlevere personopplysninger)

I tillegg behandler vi personopplysninger i disse modulene:

 • ACOS Innsyn
 • ACOS Skjemadesigner
 • Visma HRM
 • NOIS eByggWeb
 • Prokom «Spør Kari» chatbot
 • KF eDialog24
 • IST Oppvekstportalen

Webskjema (elektroniske skjema) - Elektronisk lagring av personopplysninger kommer inn under lov om behandling av personopplysninger. Vi vil derfor opplyse hvordan hensyn til personvern blir behandlet når det gjelder våre elektroniske skjema.

Formålet med behandling av personopplysninger - Opplysninger som du fyller inn blir sendt til behandlingsansvarlig. Opplysningene gjør behandlingsansvarlig i stand til å utføre sin saksbehandling av din forespørsel. De innsamlede opplysningene om deg blir behandlet på samme måte som om du hadde sendt inn et papirskjema.

Personopplysninger - Dersom du føler at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen, samtykker du til lagring ved oppretting av din brukerprofil. Samtykket blir gitt som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene.

Lagring av opplysninger - Dersom du logger deg på med epost kan du når som helst velge å avbryte utfyllingen av skjermdialogen og eventuelt hente den opp igjen for videre utfylling senere.

Opplysningene du har tastet inn vil ligge lagret på ACOS sin server, og vil ikke være tilgjengelig for mottaker, som er kommunen, før du bestemmer deg for å sende inn søknaden.

Når du har valgt innsending, har du samtidig stadfestet at mottaker kan motta opplysningene. Så snart søknaden er oversendt behandlingsansvarlig, slettes innholdet fra databehandler sin server (senest innen 3 døgn).

Kryptering/sikker linje - Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og vår server er kryptert. Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankene.

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysninger - Du kan når som helst be om å se opplysningene vi har registrert om deg. Dette gjør du ved å ta kontakt pr epost til postmottak@strand.kommune.no.

Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningene slettet. Dersom du har opprettet en brukerprofil i løsningen, kan du selv foreta slik sletting.

Unnlatt samtykke -  Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne bruke selvbetjeningsportalen - Søknadssenter - i forhold til elektroniske søknadsskjema. Du må da henvende deg til kommunen på annen måte.

Aldersgrense - Du bekrefter at du er fylt 18 år.

Informasjonskapsler på Strand kommune sine nettsted - Når du bruker nettsidene til Strand kommune legger nettleseren din igjen elektroniske spor og informasjon. Informasjonen benyttes til å bedre innholdet på nettsidene, og de kommunale tjenestene. Personvernerklæringen forteller hva som samles inn, og hvordan vi bruker informasjonen.

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), må alle besøkende på et nettsted som benytter informasjonskapsler ha tilgang til informasjon om at nettstedet benytter informasjonskapsler. De må også ha tilgang til informasjon om årsaken til at de blir brukt. Besøkende må også godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet. Godkjenningen gjøres gjennom innstillingene i nettleseren.

Vi bruker Google Analytics og SiteImprove for å måle trafikken på våre nettsider.

Informasjonen i informasjonskapslene bruker vi for å optimalisere brukeropplevelsen for de besøkende på sidene. Informasjonen brukes kun internt, og hos samarbeidspartnere som jobber med nettutvikling for oss.

Informasjonskapslene for Siteimprove inneholder ingen personlig informasjon og brukes kun til statistikk på bruk av siden, og denne informasjonen vil aldri bli overført til tredjeparter.

Vi bruker ikke informasjonskapsler for å kartlegge enkeltbrukernes bruksmønster eller samle annen informasjon som vil kunne krenke personvernet.

Dette nettstedet bruker følgende informasjonskapsler:

Hjemmeside:

Navn på informasjons-kapsel

Bruksområde

.ASPXANONYMOUS

Informasjonskapselen brukes av ASP.NET for å identifisere anonyme brukere på siden.

ASP.NET_SessionId

Informasjonskapselen brukes av ASP.NET for å identifisere hver enkelt bruker.

lang

Informasjonskapselen inneholder språkinformasjon.

GodkjentCookies

Benyttes for å vite om brukeren har akseptert bruk av informasjonskapsler

__atuvc

AddThis pluginet bruker informasjonskapselen slik at brukeren ser en oppdatert tellere hvis brukeren deler en side og går tilbake til den opprinnelige siden før cachen er oppdatert.


Google Analytics

Navn på informasjons-kapsel

Bruksområde

 

__utma

Skiller brukere og brukersesjoner.

__utmb

Brukes for å bestemme ny brukersesjon/besøk.

__utmc

Interoperabilitet med urchin.js sammen med __utmb.

__utmz

Lagrer trafikkilden eller kampanjen som forklarer hvordan brukeren nådde siden.

__utmz

Benyttes for å vite om brukeren har akseptert bruk av informasjonskapsler

__utmv

Benyttes for å lagre data på besøks-nivå. Lages når tjenesten benytter _setCustomVar-metoden.

 

Mer om informasjonskapsler på Google Analytics

Hvordan man kan unngå cookies - Hvis du ønsker at cookies skal avvises, så kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel. Informasjonskapsler som har blitt lastet ned tidligere kan også slettes av nettleseren. Slik administrerer du informasjonskapsler.