Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2023

Det skal avholdes kommunestyrevalg og fylkestingsvalg mandag 11. september 2023.

Lenker til informasjon om valg

Valg.no informerer Valgdirektoratet om kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2023.

Valglokaler.no vil etter hvert vise hvilke valglokaler som kan brukes. Stemmekretser i Strand vedtas av kommunestyret 22.02.2023.

Valgresultat.no viser valgresultater fra tidligere valg. Her kommer også resultatene etter valgdagen 11.09.2023.

Valgstyre i Strand

I Strand kommune er det formannskapet som fungerer som valgstyre, og som fatter politiske vedtak som gjelder valg. Ordføreren er leder av formannskapet - og av valgstyret.

Medlemmer i valgstyret/ formannskapet

Møter i valgstyret/ formannskapet

Møter i valgstyret settes opp samtidig med formannskapsmøter, når det er saker vedrørende valg som skal behandles.

Listeforslag til kommunestyrevalget - frist for innlevering

Frist for innlevering av listeforslag er 31.03.2023 klokka 12:00. 

Listeforslagene kan leveres elektronisk eller på papir, og må være mottatt i kommunen innen fristen.

Ved innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget i Strand kommune, er det en fordel om forslagsstillerne leser om krav til listeforslag og bruker maler og veiledning fra Valgdirektoratet. 

Spørsmål? Ta kontakt med valgansvarlig Kristin Spørkel Gjerde, kristin.gjerde@strand.kommune.no / 474 58 499.
 

Listeforslag mottatt fra partier i Strand
Stemmerett

For å stemme ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2023 må du være innført i manntallet, og:

  • ha fylt 18 år innen utgangen av 2023
  • ikke ha mistet stemmeretten
  • være, eller ha vært, folkeregisterført i Norge

I tillegg kan personer som ikke er norske statsborgere stemme dersom de er over 18 år innen utgangen av 2023, og

  • har stått innført som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
  • er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni 2023
     

Forhåndsstemming: Både innbyggere fra Strand og fra andre kommuner kan forhåndsstemme i Strand.
Valgdagen, 11.09.: Kun innbyggere fra Strand kan avgi stemme i Strand på valgdagen.

Hvordan du kan stemme

Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme. Har du avgitt forhåndsstemme, er det denne som gjelder. Du kan sjøl bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme fra 10.08. til og med 08.09.2023 - eller stemme på valgdagen, 11.09.2023.

Hjelp til å stemme

Ta kontakt med en valgmedarbeider dersom du har spørsmål eller trenger veiledning når du skal stemme. Valgmedarbeiderne har taushetsplikt.

Har du en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene? Da har du rett på å få hjelp til å stemme av en valgmedarbeider eller en annen person som du selv peker ut.

Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et stemmelokale, kan avgi forhåndsstemme hjemme. Da kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen din.

Flere detaljer om tidspunkt kommer seinere.

Stemme i utlandet

Mer informasjon kommer.

Tidligstemme

Mer informasjon kommer.

Kontaktinformasjon

Valgstyret
Strand kommune
Postboks 115
4126 Jørpeland

e-post: postmottak@strand.kommune.no 
Telefon sentralbord: 51743000 (mandag-fredag 10:00-14:00)

Valgansvarlig
Kristin Spørkel Gjerde
e-post: kristin.gjerde@strand.kommune.no
Mobil 47458499