Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2023

Det skal avholdes kommunestyrevalg og fylkestingsvalg mandag 11. september 2023.

Hvor finner jeg mer informasjon om valget i 2023?

Valg.no informerer Valgdirektoratet om kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2023.

Hvem er valgstyre i Strand?

I Strand kommune er det formannskapet som fungerer som valgstyre, og som fatter politiske vedtak som gjelder valg. Ordføreren er leder av formannskapet - og av valgstyret.

Medlemmer i valgstyret/ formannskapet

Møter i valgstyret/ formannskapet

Møter i valgstyret settes opp samtidig med formannskapsmøter, når det er saker vedrørende valg som skal behandles.

Innlevering av listeforslag

Frist for innlevering av listeforslag er 31.03.2023 klokka 12:00. 

Ved innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget i Strand kommune, er det en fordel om forslagsstillerne leser om krav til listeforslag og bruker maler og veiledning fra Valgdirektoratet. 

Listeforslagene kan leveres elektronisk eller på papir, og må være sendt til kommunen innen 31. mars 2023 klokka 12:00. Listeforslaget må være mottatt i kommunen innen denne fristen.

Spørsmål? Ta kontakt med valgansvarlig Kristin Spørkel Gjerde, kristin.gjerde@strand.kommune.no / 474 58 499.
 

Hvem har stemmerett?

For å stemme ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2023 må du:

  • ha fylt 18 år innen utgangen av 2023
  • ikke ha mistet stemmeretten
  • være, eller ha vært, folkeregisterført i Norge

I tillegg kan personer som ikke er norske statsborgere stemme dersom de er over 18 år innen utgangen av 2023, og

  • har stått innført som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
  • er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni 2023

For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.