Avlesning av vannmåler

Det er tid for å registrere målerstanden på vannmåleren igjen.

Her finner du siden hvor du logger deg på for å registrere målerstand

 

Frist for å registrere målerstand på vannmålere er 31.10.2021

Avlesningskort med brukernavn og passord blir sendt ut per post i disse dager.

Vær oppmerksom på at manglende avlesning innen fristen kan medfører et gebyrkrav om dekning av kommunens merkostnad i forbindelse med avlesning. Se gjeldende gebyrregulativ for satser.