Avlesning av vannmåler

Avlesning av vannmåler

Registrering av målerstanden på vannmåleren.

Her finner du siden hvor du logger deg på for å registrere målerstand

Frist for å registrere målerstand på vannmålere er 31.10 inneværende år. 

Avlesningskort med brukernavn og passord blir tilsendt. 

Vær oppmerksom på at manglende avlesning innen fristen kan medfører et gebyrkrav om dekning av kommunens merkostnad i forbindelse med avlesning. Se gjeldende gebyrregulativ for satser.

Nina Jøssang Ravnås
Saksbehandler/Ingeniør
E-post
Mobil 45 91 37 14