Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Avlesning av vannmåler

Avlesning av vannmåler

Registrering av målerstanden på vannmåleren.

Nå er det på tide å registrere målestand for vannmålere, for å registrer må du logge deg inn på portalen for avlesning av vannmålere.

Avlesningskort med brukernavn og passord blir tilsendt kunden i posten.

Frist for å registrere målerstand er inne 31.oktober 2023.

Vær oppmerksom på at manglende avlesning innen fristen kan medføre et gebyrkrav om dekning av kommunens merkostnad i forbindelse med avlesning. Se gjeldene gebyrregulativ for satser.

Nina Jøssang Ravnås
E-post
Mobil 45 91 37 14