De med lav inntekt kan få lavere pris - søk her

De med lav inntekt kan få lavere pris - søk her

Utover makspris per år, har alle husstander med samlet årsinntekt under kr 550 000 rett til lavere pris. 

Makspris:

Fra 1. januar 2023 er makspris for en heltidsplass i barnehage på 3 000 kr.

Hvem kan få redusert betaling?

 Fra januar 2023 gjelder det husholdninger med årsinntekt under kr. 550 000.

Gratis kjernetid

I tillegg kan det søkes om 20 timers gratis kjernetid per uke for 2-, 3-, 4- og 5 åringer og for barn med utsatt skolestart. Fra august 2023 gjelder det for husholdninger med årsinntekt under kr. 615 590.

Søknad

1. mai er frist for innlevering av søknad med dokumentasjon.
Hvis en husholdning får vesentlige endringer i påbegynt barnehageår, kan man allikevel søke utover den fastsatte fristen ovenfor. 

Fyll ut elektronisk søknadsskjema for reduksjon av barnehagebetaling.

Eller send søknad med vedlegg til:
Strand kommune / økonomiavdelingen
Postboks 115
4126 Jørpland

Hva er en husholdning?

Som en husholdning regnes:

  • ektefeller
  • registrerte partnere
  • samboere.

Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Dokumentasjon som må leveres med søknaden

Siste års skattemelding m.m. skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Se i veiledning til søknad om reduksjon i betaling. (PDF, 24 kB)

Redusert sats innvilges i utgangspunktet for ett barnehageår (høst/vår), forutsatt at husholdningens inntektsforhold er uendret i perioden.