Levekårsutvalget

Levekårsutvalget er kommunens driftsutvalg for oppvekst og levekår, helse og omsorg.

Levekårsutvalget har 7 - 8 møter i året. Møtene avholdes i kommunestyresalen, Rådhusgata 7, 3. etasje, Jørpeland. Tidspunkt for møter, sakskart og protokoller finner du i kommunens møteplan for politiske møter.

Flere detaljer om utvalgets oppgaver, ser du i denne oversikten (PDF, 472 kB)

Levekårsutvalget har følgende medlemmer i perioden 2019-2023:
Sveinung Langvik, H, leder
Trond Hjorteland, KRF, nestleder
Mona Anita Espedal, H (permisjon til 30.12.2020)
Kari Førland Lauvsnes, H
Mads Hjelmen, H
Kristin Sølvberg Ur, FRP
Arvid Håheim, AP
Åsbjørn Fjelde Kleven, Rødt
Linda Asbjørnsen, SP
Bernt Arnø Lendengen, V (medlem i Espedals permisjon)

Varamedlemmer for H, KRF, FRP, V, BTN
(1. vara Lendengen er medlem i Espedals permisjon)
2. Marcus Søyland, H
3. Bjørn Sølve Barka, KRF
4. Olav Hjørungnes, H
5. Petter Korneliussen, FRP
6. Sveinung Fjelde, KRF

Varamedlemmer for AP:
1. Ingrid Wågen
2. Luwam Kelati
3. Johannes Tveitnes

Varamedlemmer for SP:
1. Frida Apall
2. Linda Jårvik
3. Arild Gjerde

Varamedlemmer for Rødt, MDG og SV
1. Jan Andor Næss, MDG
2. Anniken Heimdal Tjøstheim, SV
3. Tine Askvik Lossius, Rødt
4. Einar Jacobsen, Rødt


 

Irene Heng Lauvsnes
Ordfører
E-post
Telefon 916 11 067
Mobil 916 11 067