Informasjon om norsk skole på flere språk

Utdanningsdirektoratet har oversatt informasjon om det norske skolesystemet på flere språk. Dette kan brukes i dialog med nyankomne elever og foresatte. 

Informasjon fra udir om opplæring på flere språk.