Formannskapet

Formannskapet

Formannskapet skal bl.a. ivareta kommunens interesser og ansvar innen følgende saksområder: Økonomi, drift, investeringer, kommunalplanlegging, samferdsel og næringsutvikling.


Formannskapet har 8 - 9 møter i året. Møtene avholdes i kommunestyresalen, Rådhusgata 7, 3. etasje, Jørpeland. Tidspunkt for møter, sakskart og protokoller finner du her

Flere detaljer om formannskapets oppgaver i denne oversikten (PDF, 282 kB)


Formannskapet har følgende medlemmer i perioden 2019 - 2023:
Bjørn Aril Veland, H, fungerende ordfører november 2022-juni 2023
Kristoffer Amdal, H
Leif Ove Voster, H
Astrid Norland, KRF, fungerende varaordfører november 2022-juni 2023
Petter Korneliussen, FRP
Torhild Pedersen, AP
Alf Henning Heggheim, SP
Anniken Heimdal Tjøstheim, SV
Varamedlem Erik Rydningen Nyman-Apelset, V, møter i Irene Heng Lauvsnes permisjonstid

(Permisjon november 2022-juni 2023: Irene Heng Lauvsnes, H)

Varamedlemmer for H, KRF, FRP, V, BTN:
1. 
2. Kari Førland Lauvsnes
3. Trond Hjorteland, KRF
4. Morten Næss, H
5. Kenneth Eriksen Austrheim, FRP
6. Arnhild Sørskår, KRF

Varamedlemmer for AP:
1. Leif Nieuwejaar

Varamedlemmer for SP:
1. Linda Asbjørnsen
2. Frida Apall
3. Leidulf Sigmundstad

Varamedlemmer for Rødt, MDG og SV
1. Åsbjørn Fjelde Kleven, Rødt
2. Jan Andor Næss, MDG