Formannskapet

Formannskapet

Formannskapet skal ivareta kommunens interesser og ansvar innen følgende saksområder: Økonomi, drift, investeringer, kommunalplanlegging, samferdsel og næringsutvikling.

Formannskapet fungerer også som valgstyre i forbindelse med kommunestyrevalg/ fylkestingsvalg, stortingsvalg/ sametingsvalg.

Formannskapet har 9 møter i året. Møtene avholdes i kommunestyresalen, Rådhusgata 7, 3. etasje, Jørpeland. Møtene er åpne for publikum. På Strand KommuneTV kan en se møtene direkte eller i opptak. 

Her finner du møteplan, sakskart og vedtak i møter i formannskapet.

Formannskapet 2023-2027 har 9 medlemmer valgt av kommunestyret i sak 86/23.
Irene Heng Lauvsnes er ordfører og Bjørg Tryland er varaordfører.

Medlemmer 

Formannskapet
Navn Rolle Parti E-post Telefon
Irene Heng Lauvsnes Ordfører Høyre irene.lauvsnes@strand.kommune.no 916 11 067
Bjørg Tryland Varaordfører Kristelig Folkeparti bjorg.tryland@strand.kommune.no 957 57 977
Bjørn Aril Veland Medlem Høyre bav@mopartners.global  922 38 008
Leif Ove Voster Medlem Høyre leif@taumek.no 982 06 277
Petter Korneliussen Medlem Fremskrittspartiet petter.korneliussen@gmail.com 976 71 521
Leif Nieuwejaar Medlem Arbeiderpartiet leif@nieuwejaar.com 992 96 313
Anniken Heimdal Tjøstheim Medlem SV - Sosialistisk Venstreparti annitjost@gmail.com 908 29 847
Alf Henning Heggheim Medlem Senterpartiet alf.henning.heggheim1@lyse.net 482 78 857
Tony Veland Medlem Industri- og Næringspartiet strand.rogaland@inpartiet.no 906 13 927


Varamedlemmer 

Formannskapet - varamedlemmer
Navn Rolle Parti E-post Telefon
Kari Førland Lauvsnes 1. vara for H og V Høyre kflauvsnes@gmail.com  913 25 221
Erik R. Nyman-Apelset 2. vara for H og V Venstre nyman.apelset@gmail.com 450 99 620
Morten Næss 3. vara for H og V Høyre morten.naess@aquamarine.no 907 47 955
Isabella Jansen Fiskå 4. vara for H og V Høyre ijfiska@yahoo.no 951 56 199
Inger Lønning 5. vara for H og V Høyre
Bjørn Sølve Barka 1. vara for KRF Kristelig Folkeparti bsbarka@gmail.com 997 12 278
Kjetil Andersen 2. vara for KRF Kristelig Folkeparti andersen.kjetil@gmail.com 920 10 278
Arnhild Sørskår 3. vara for KRF Kristelig Folkeparti arnhild.sorskar@gmail.com 905 33 060
Kristin Sølvberg Ur 1. vara for FRP Fremskrittspartiet krisol73@yahoo.no 924 36 647
Bjørnar Lindland 2. vara for FRP Fremskrittspartiet bjornar.lindland@gmail.com 941 49 905
Torhild Pedersen 1. vara for AP, SV og Rødt Arbeiderpartiet torhild_p@hotmail.com  928 69 156
Bjørn Ove Hersdal 2. vara for AP, SV og Rødt Rødt bjorn.ove.hersdal@lyse.net 945 22 525
Anne Kristine Sirnes 3. vara for AP, SV og Rødt Arbeiderpartiet annekristines1@gmail.com 467 79 759
Merete Heng 4. vara for AP, SV og Rødt Arbeiderpartiet Merete.heng@lyse.net 922 21 861
Frida Apall Erevik 1. vara for SP Senterpartiet fri-apa@hotmail.com 542 10 466
Arild Gjerde 2. vara for SP Senterpartiet gjerdearild@hotmail.com 988 61 864
Torbjørn Norland 1. vara for INP Industri- og Næringspartiet tonorlan@online.no 970 35 255
Janne Margrethe Heng 2. vara for INP Industri- og Næringspartiet
Irene Heng Lauvsnes
Ordfører
E-post
Telefon 91 61 10 67
Mobil 91 61 10 67