Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget

 Kontrollutvalget har følgende hovedoppgaver:

  • føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne
  • påse at revisjonen fungerer betryggende
  • påse at det føres kontroll med kommunens interesser i selskaper

     

Kommunestyret behandler kontrollutvalgets rapporter og tar stilling til oppfølgning. Kontrollutvalget har ikke myndighet til å treffe enkeltvedtak (det vil si saker som angår innbyggernes rettigheter og plikter), men må sende alle saker videre til kommunestyret for sluttbehandling. 

Mer om informasjon om kontrollutvalgets oppgaver, møteplan og saksdokumenter finner du på nettsiden til Rogaland Kontrollutvalgssekretariat.

Kontrollutvalget 2023-2027 har 5 medlemmer valgt av kommunestyret i sak 88/23.

Mads Tjøtta er utvalgsleder og Knud Idsø er nestleder. 

Medlemmer 

Kontrollutvalget
Navn Rolle Parti E-post Telefon
Mads Tjøtta Leder Arbeiderpartiet madstjotta@yahoo.no 930 81 508
Knud Idsø Nestleder Senterpartiet knud.olav.idso@lyse.net 747 67 610
Kjerti Haarklau Medlem Rødt kjerstihaarklau@gmail.com 476 79 345
Kjetil Andersen Medlem Kristelig Folkeparti andersen.kjetil@gmail.com 920 10 278
Aslaug Kolstø Medlem Kristelig Folkeparti


 Varamedlemmer

Kontrollutvalget - varamedlemmer
Navn Rolle Parti E-post Telefon
Linda Jårvik 1. varamedlem Senterpartiet lijaar@online.no 986 98 149
Jone Askeland 2. varamedlem Kristelig Folkeparti
Sølve Hatteland 3. varamedlem Venstre soelve.hatteland@online.no 932 04 906
Magnhild Næss 4. varamedlem Høyre magnhild98@hotmail.no 475 02 949
Annika Sandvik Svabø 5. varamedlem Arbeiderpartiet
Kjell Ove Hjemdal 6. varamedlem Arbeiderpartiet