Koronavirus

De som oppfyller kriteriene og mistenker at de er smittet eller syke, kontakter sin fastlege ved å sende melding på helsenorge.no (når som helst på døgnet) eller tar kontakt med sin fastlege/legesenter i kontortida, og legevakten ellers på døgnet. Det er viktig at du melder/ ringer først og ikke bare møter opp.

Mer informasjon: LokaltTemaside Strand kommuneNasjonaltTemaside regjeringen Næringslivet: Informasjon og lenker
English: Information about the coronavirus     Andre språk: Information in different languages

Status i Strand 25.05.2020:  0 smittede. 379 er testet (siden 13. mars), 13 av disse prøvene har vært positive.

Helse