Stiftelser, AS, IKS, KO og samarbeidsutvalg

Stiftelser, AS, IKS, KO og samarbeidsutvalg

Strand kommune har medlemmer i ulike interkommunale selskap (IKS), kommunale oppgavefellesskap (KO), aksjeselskap (AS), stiftelser og samarbeidsutvalg i kommunestyreperioden 2023-2027.

Ryfylke IKS

Ryfylkerådet er selskapets representantskap. Styret skal velges av Ryfylkerådet for 2 år om gangen. Styret være sammensatt av tre personer med to varamedlemmer. Strand sitt forslag til styremedlemmer:

Medlem: Ordfører Irene Heng Lauvsnes, H
Varamedlem 1:  Varaordfører Bjørg Tryland, KRF
Varamedlem 2: Bjørn Aril Veland, H
 

IVAR IKS 

Representantskapet i IVAR IKS har 26 medlemmer. Hver eierkommune velger minst ett medlem og to varamedlemmer til representantskapet i IVAR IKS, antall representanter er basert på folketall i kommunene. Strand kommune oppnevner en representant med vararepresentanter.

Representant: Ordfører Irene Heng Lauvsnes, H
Vararepresentant 1: Varaordfører Bjørg Tryland, KRF
Vararepresentant 2: Leif Nieuwejaar, AP

 

Rogaland Revisjon IKS

Representantskapet er selskapets øverste myndighet, det består av en representant fra hver av de 24 eierkommunene i Rogaland. Strand kommune oppnevner en representant med vararepresentanter.

Representant: Mads Tjøtta, AP
Vararepresentant 1: Kristoffer Amdal, H
Vararepresentant 2:  Kjersti Tau Strand, SP

 

Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS

Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) er eid av fylkeskommunen, 22 kommuner og to interkommunale selskaper i Rogaland. Representantskapet er øverste myndighetsorgan i selskapet. Strand kommune oppnevner en representant med vararepresentanter:

Representant: Bjørn Ove Hersdal, Rødt
Vararepresentant 1: Markus Nåden Havn, Rødt
Vararepresentant 2: Sveinung Langvik, H 


Rogaland brann og redning IKS

Rogaland brann og redning IKS består av kommunene Strand, Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger og Time.

Representantskapet: Representantskapet er øverste myndighetsorgan i selskapet. Kommunen oppnevner en representant med vararepresentanter:

Representant: Irene Heng Lauvsnes, H
Vararepresentant 1: Bjørg Tryland, KRF
Vararepresentant 2: Morten Næss, H

Styret: Styremedlemmer med varamedlemmer skal velges av representantskapet. Kommunestyret i Strand foreslår følgende styrekandidat:

Styremedlem: Bjørn Aril Veland, H
Varamedlem: Leif Nieuwejaar, AP


Rogaland kontrollutvalgssekretariat IKS

Rogaland kontrollutvalgssekretariat er administrasjon for kontrollutvalgene i Sør-Rogaland. Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Kommunen velger en representant og vararepresentanter:

Representant: Torhild Pedersen, AP
Vararepresentant 1: Leif Nieuwejaar, AP
Vararepresentant 2: Erik R. Nyman-Apelset, V
 

Ryfylke Friluftsråd KO

Ryfylke Friluftsråd er et kommunalt oppgavefellesskap bestående av ni medlemskommuner; Strand, Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Hjelmeland, Suldal, Sauda og Kvitsøy. 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Kommunen velger en representant og vararepresentant til representantskapet.

Representant: Bjørg Tryland, KRF
Vararepresentant: Bjørn Aril Veland, H

Arbeidsutvalg: Andre 2-års periode varer fra 2024-2026. Strand kommunestyre skal foreslå et medlem av hvert kjønn til arbeidsutvalget. Strand kommunestyre foreslår følgende medlemmer:

Medlem: Erik Rydningen Nyman-Apelset, V
Varamedlem: Kari Førland Lauvsnes, H     

 
Ryfylkefondet KO

Representantskapet oppgavefellesskapets øverste organ. Hver av partene har en representant med vararepresentant i representantskapet. Ved stiftelsen av selskapet består representantskapet av fylkesordfører og ordførerne i Strand, Sauda, Suldal og Hjelmeland kommuner.

Representant: Ordfører Irene Heng Lauvsnes, H
Vararepresentant: Varaordfører Bjørg Tryland, KRF


RITS KO

Kommunene Strand, Hjelmeland, Suldal og Sauda har siden 2006 hatt felles IKT-samarbeid og felles IKT-plattform. Representantskapet oppgavefellesskapets øverste organ. Representantskapet skal ha fire medlemmer og fire varamedlemmer - ett fra hver hver av deltagerkommunene.

Medlem: Irene Heng Lauvsnes, H
Varamedlem: Bjørg Tryland, KRF
 

IUA Sør-Rogaland KO

IUA Sør-Rogaland er et kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning i Sør-Rogaland.  Det består av 15 kommuner. Rogaland brann og redning IKS er vertsbrannvesen for IUA Sør-Rogaland. Representantskapet det øverste organet i fellesskapet. Hver part skal være representert med ett medlem og varamedlem.

Medlem: Markus Waage (miljørådgiver, plan og forvaltning, Strand kommune)
Varamedlem:  Oddbjørg Sætre (kommunalsjef, teknisk og næring, Strand kommune)
 

Lyse AS

Lyse AS er eid av 14 kommuner i Sør-Rogaland som har aksjer i selskapet. Lyse AS oppnevner medlemmene av bedriftsforsamlingen formelt i en ekstraordinær generalforsamling. Kommunestyret i Strand foreslår ett medlem og varamedlem til bedriftsforsamlingen i Lyse AS:

Medlem: Irene Heng Lauvsnes, H
Varamedlem: Bjørg Tryland, KRF 


Lysefjorden Utvikling AS

Styret i Lysefjorden Utvikling AS skal ha 7 medlemmer. Aksjonærer med en eierandel over 10 % har rett til en plass i styret. Rogaland fylkeskommune skal ha styreleder, og følgende aksjonærer har rett til å være representert i styret: Strand kommune, Sandnes kommune, Stavanger kommune, Stiftelsen Preikestolen og
Stavanger Turistforening. I tillegg velges ett styremedlem fritt med relevant kompetanse. 

Styre
Styremedlem: Irene Heng Lauvsnes, H
Varamedlem:  Bjørg Tryland, KRF

Valgnemnd
Valgnemnda i Lysefjorden Utvikling AS skal bestå av: Fylkesordfører (leder), Sandnes kommune og styreleder i Stavanger Turistforening.

Strand kommunestyre velger varamedlem til valgnemnda: Bjørn Aril Veland, H


Reisemål Ryfylke AS

Selskapet skal ha et styre på 5 medlemmer. Aksjonærkommunene foreslår ett styremedlem.
Strand kommunestyre foreslår følgende kandidat:

Medlem: Irene Heng Lauvsnes, H
Varamedlem:  Bjørn Sølve Barka, KRF


Jørpeland Utviklingsselskap AS

Strand kommune har satt i gang arbeidet med salg av eierandel i selskapet (2023). Inntil videre velges følgende medlemmer til styret:

Styremedlem: Bjørn Aril Veland, H
Varamedlem:  Leif Nieuwejaar, AP


Avanti Ryfylke AS

Avanti Ryfylke as er en arbeidsmarkedsbedrift eid av kommunene Strand, Hjelmeland og Sandnes. Selskapets styre skal ha fem medlemmer: To fra Strand kommune, ett fra Hjelmeland kommune, ett fra Sandnes kommune og ett fra de ansatte.

Strand kommunestyre foreslår følgende til styret: 

Styremedlem 1: Leif Ove Voster, H
Styremedlem 2: Merete Heng, AP
Varamedlem for styremedlem 1: Bjørn Sølve Barka, KRF
Varamedlem for styremedlem 2: Frida Apall Erevik, SP


Tryggheim Strand AS

Ifølge privatskoleloven skal hver skole ha et styre. Vertskommunen har rett til å ha en representant til stede i styremøter.

Til styret i Tryggheim Strand AS har levekårsutvalget oppnevnt: 
Representant (uten stemmerett): Janne Margrethe Heng, INP
Vararepresentant: Isabella Jansen Fiskå, H
 

KF Skolen AS

Ifølge privatskoleloven skal hver skole ha et styre. Vertskommunen har rett til å ha en representant til stede i styremøter.

Til styret i KF Skolen AS har levekårsutvalget oppnevnt: 
Representant (uten stemmerett): Arnhild Sørskår, KRF
Vararepresentant: Isabella Jansen Fiskå, H


Stiftelsen Preikestolen

Styret er stiftelsens øverste organ. Styret skal ha ni medlemmer: Fra Strand kommune, Sandnes kommune, Stavanger kommune, Stavanger turistforening, Rogaland fylkeskommune, Hjelmeland kommune, næringslivet i Strand, næringslivet i Sandnes, Høllesli Sameige.

Strand kommune oppnevner følgende medlemmer til styret: 

Medlem: Kari Førland Lauvsnes, H
Varamedlem: Bjørn Sølve Barka, KRF


Rådet for Regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet

Strand kommune oppnevnte representant og vararepresentant til rådet for Regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet i kommunestyremøte 14.12.2023: 

Representant: Irene Heng Lauvsnes, H
Vararepresentant: Bjørg Tryland, KRF


Stiftelsen Tou Brug

Styret skal ha fem medlemmer. Strand kommune skal oppnevne to medlemmer med personlige varamedlemmer.

Medlem 1: Sveinung Langvik, H
Medlem 2: Kjersti Tau Strand, SP
Varamedlem til medlem 1: Ivar Nesvåg, KRF
Varamedlem til medlem 2: Frida Apall Erevik, SP


Stiftelsen vinterlandbruksskulen i Ryfylke

Stiftelsen styres av et hovedstyre som skal ha ett medlem og ett varamedlem fra hver av stifterkommunene (Strand, Sandnes, Hjelmeland, Stavanger, Sauda, Suldal, Vindafjord, Tysvær og Bokn).

Strand kommunestyre velger følgende medlem og varamedlem:

Medlem: Leidulf Sigmundstad, SP
Varamedlem: Kjell Helland


Stiftinga Ryfylkemuseet

Styret er det høyeste organet til museet. Styret skal  ha inntil 13 medlemmer: Ett medlem fra hver av de kommunene som har opprettet vertskap- eller samarbeidsavtale med museet, ett medlem oppnevnt av Rogaland fylkeskommune, inntil to medlemmer valgt mellom medlemmer i venneforeningen, inntil to medlemmer valgt av de ansatte. 

Strand kommune oppnevner følgende medlem og varamedlem: 

Medlem: Sveinung Langvik, H
Varamedlem: Martha Helland

 

KS sitt Fylkesmøte

KS er kommunesektorens interesseorganisasjon, utviklingspartner og landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon - alle kommuner og fylkeskommuner er medlemmer. Fylkesmøtet KS' øverste organ i fylket . Hver kommune velger representanter med vararepresentanter til Fylkesmøtet på bakgrunn av folketallet.

Strand kommunestyre velger følgende representanter og vararepresentanter:
Representant 1: Ordfører Irene Heng Lauvsnes, H
Representant 2: Varaordfører Bjørg Tryland, KRF
Representant 3: Leif Nieuwejaar, AP

1. vararepresentant for representant 1 og 2: Randi Karlsen, H
2. vararepresentant for representant 1 og 2: Bjørn Sølve Barka, KRF
3. vararepresentant for representant 1 og 2: Bjørn Aril Veland, H

1. vararepresentant for representant 3: Alf Henning Heggheim, SP
2. vararepresentant for representant 3: Torhild Pedersen, AP

 

Oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeklere

Ifølge konfliktrådsloven skal kommunestyret oppnevne en representant til oppnevningsutvalget. Oppnevningsutvalget består av denne representanten, representant fra politiet og konfliktrådsleder.

Strand kommunestyre oppnevner følgende representant: 

Representant: Rigmor Hüffmann, H

 

Ryfylke vassområdeutval

Strand kommunestyre oppnevner følgende representant med vararepresentant til Ryfylke vassområdeutval:

Representant: Kalle Stokka, AP
Vararepresentant: Egil Tjensvold, AP


Strand kyrkjelege fellesråd

Ifølge Kirkeordning for Den norske kirke består kirkelig fellesråd av to menighetsrådsmedlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen og en prost eller prest oppnevnt av biskopen. I tillegg kan kommunen velge en representant.

Strand kommunestyre oppnevner følgende representant til Strand kyrkjelege fellesråd: 

Medlem: Bjørn Aril Veland, H
Varamedlem: Kristoffer Amdal, H


Frivilligsentralen i Strand

Ifølge vedtekter for Strand Frivilligsentral skal levekårsutvalget, eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne oppnevne medlem og varamedlem til styret. I tillegg kan inntil tre medlemmer velges fra frivillige lag og organisasjoner eller andre frivillige.

Oppnevnt av levekårsutvalget:
Medlem: Randi Karlsen, H
Varamedlem: Bjørn Sølve Barka, KRF

Oppnevnt av eldrerådet:
Medlem: Alice NH Visser
Varamedlem: Tor Marlow Barka

Oppnevnt av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Medlem: Johannes Tveitnes
Varamedlem: May Helen Olsen


Samarbeidsutvalg skole og omsorg

Levekårsutvalget utnevner politiske medlemmer og varamedlemmer til samarbeidsutvalg ved skolene og Jonsokberget, Tautunet og Langelandsmoen. Valget gjelder for to år, deretter bytter medlem og varamedlem plass.

Politiske medlemmer i samarbeidsutvalg
Sted Medlem Varamedlem
Nordre Strand oppvekstsenter Isabella Jansen Fiskå, H Torhild Pedersen, AP
Tau skole Merete Heng, AP Marcus Søyland, H
Tau ungdomsskole Marcus Søyland, H Frida Apall Erevik, SP
Fjelltun skole Bjørn Sølve Barka, KRF Randi Karlsen, H
Jørpeland ungdomsskole Arnhild Sørskår, KRF Merete Heng, AP
Jonsokberget Torhild Pedersen, AP Janne M. Heng, INP
Tautunet Frida Apall Erevik, SP Torhild Pedersen, AP
Langelandsmoen Isabella Jansen Fiskå, H Bjørn Sølve Barka, KRF