Alternativ til vold

Alternativ til vold

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling, kunnskapsutveksling og kunnskapsformidling som sitt tredelte mandat. ATV har 13 kontorer i Norge og hadde oppstart i 1987. ATV har gjennom sitt faglige arbeid i over 30 år bidratt til utviklingen av samfunnets forståelse av vold i familien som et samfunnsproblem.

Hva er vold i nære relasjoner?

Vold i nære relasjoner omfatter vold utøvd mot partner, barn og andre familiemedlemmer. Vold kan være mange ulike handlinger, og har til felles at de skader, smerter, skremmer eller krenker andre. Det å være vitne til vold er også å være utsatt. Det å være utsatt for vold er traumatisk og kan få alvorlige konsekvenser.

 

ATV Stavanger

ATV har avtale om drift av behandling og oppfølgingstilbud til familier med voldsproblematikk som har bostedsadresse i kommunene, Stavanger, Sandnes, Strand, Sola, Randaberg, Finnøy og Rennesøy. Behandlingstilbudet drives på oppdrag fra kommunene og er en del av den kommunale handlingsplanen mot vold i nære relasjoner.

ATV Stavanger har et familiemandat og tilbyr hjelp til hele familien. Hovedmålet med behandlingen er at volden skal slutte og at det opparbeides trygghet hos alle i familiens, enten de bor sammen eller hver for seg.

 

Målgruppe

Barn og unge mellom 0-18 år som har levd med vold i familien

Voksne som har blitt utsatt for (eller levd med) vold i familien

Menn og kvinner over 18 år som utøver vold enten mot partner eller barn

 

Behandlingstilbud

Individuell psykoterapeutisk behandling/samtaleterapi

Gruppebehandling

Barn som har levd med vold i familien. Tilbys barn i alderen 6-12 år

Omsorgsgivergruppe

Gruppe for utøvere av familievold

Oppfølgingstilbud til fosterfamilier

Bryt voldsarven – kurs

Fra partnervold til partnervalg - kurs

 

Hvem kan ta kontakt og hvor?

ATV Stavanger et spesialisert lavterskeltilbud og du kan ta direkte kontakt med ATV uten å ha henvisning.

Kommunale hjelpeinstanser bistår også med henvisning til ATV.

Mail: stavanger@atv-stiftelsen.no

Adresse: Valberggata 2, 4006 Stavanger

Telefon: 51 93 43 43 Telefontid 10.00-13.00 mandag-torsdag

Kontaktperson Strand: Kristin Fossdal, familiens hus - tlf 51 74 21 84

Mer informasjon finner du på https://atv-stiftelsen.no/