Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Alternativ til vold

Alternativ til vold

Få hjelp til behandling og oppfølgingstilbud for deg som lever med vold. Vi kan hjelpe til at du får trygghet i familien.

Hvem kan ta kontakt og hvor?

Telefon: 51 93 43 43
Åpningstid 10:00-11:30 og 12:00-13:00 mandag-torsdag
Mail: stavanger@atv-stiftelsen.no
Adresse: Valberggata 2, 4006 Stavanger

 • Ta direkte kontakt med ATV, du trenger ikke henvisning.

Kontaktperson Strand: Barnevernleder Silje Iversen - tlf. 51 74 31 30

Mer informasjon finner du på https://atv-stiftelsen.no/

Vi kan hjelpe med

 • Individuell psykoterapeutisk behandling/samtaleterapi
 • Gruppebehandling
 • Barn som har levd med vold i familien. Tilbys barn i alderen 6-12 år
 • Omsorgsgivergruppe
 • Gruppe for utøvere av familievold
 • Oppfølgingstilbud til fosterfamilier
 • Bryt voldsarven – kurs
 • Fra partnervold til partnervalg - kurs

Hvem kan få hjelp?

 • Barn og unge mellom 0-18 år som har levd med vold i familien
 • Voksne som har blitt utsatt for (eller levd med) vold i familien
 • Menn og kvinner over 18 år som utøver vold enten mot partner eller barn

Hva er vold i nære relasjoner?

Vold i nære relasjoner omfatter vold utøvd mot partner, barn og andre familiemedlemmer. Vold kan være mange ulike handlinger, og har til felles at de skader, smerter, skremmer eller krenker andre. Det å være vitne til vold er også å være utsatt. Det å være utsatt for vold er traumatisk og kan få alvorlige konsekvenser.

ATV Stavanger

ATV har avtale om behandling og oppfølgingstilbud til familier med voldsproblematikk som har bostedsadresse i kommunene, Stavanger, Sandnes, Strand, Sola, Randaberg, Finnøy og Rennesøy. Behandlingstilbudet drives på oppdrag fra kommunene og er en del av den kommunale handlingsplanen mot vold i nære relasjoner.

ATV Stavanger har et familiemandat og tilbyr hjelp til hele familien. Hovedmålet med behandlingen er at volden skal slutte og at det opparbeides trygghet hos alle i familiens, enten de bor sammen eller hver for seg.