Alternativ til vold

Alternativ til vold

Få hjelp til behandling og oppfølgingstilbud for deg som lever med vold. Vi kan hjelpe til at du får trygghet i familien.

Hvem kan ta kontakt og hvor?

Telefon: 51 93 43 43
Åpningstid 10:00-11:30 og 12:00-13:00 mandag-torsdag
Mail: stavanger@atv-stiftelsen.no
Adresse: Valberggata 2, 4006 Stavanger

 • Ta direkte kontakt med ATV, du trenger ikke henvisning.

Kontaktperson Strand: Barnevernleder Silje Iversen - tlf. 51 74 31 30

Mer informasjon finner du på https://atv-stiftelsen.no/

Vi kan hjelpe med

 • Individuell psykoterapeutisk behandling/samtaleterapi
 • Gruppebehandling
 • Barn som har levd med vold i familien. Tilbys barn i alderen 6-12 år
 • Omsorgsgivergruppe
 • Gruppe for utøvere av familievold
 • Oppfølgingstilbud til fosterfamilier
 • Bryt voldsarven – kurs
 • Fra partnervold til partnervalg - kurs

Hvem kan få hjelp?

 • Barn og unge mellom 0-18 år som har levd med vold i familien
 • Voksne som har blitt utsatt for (eller levd med) vold i familien
 • Menn og kvinner over 18 år som utøver vold enten mot partner eller barn

Hva er vold i nære relasjoner?

Vold i nære relasjoner omfatter vold utøvd mot partner, barn og andre familiemedlemmer. Vold kan være mange ulike handlinger, og har til felles at de skader, smerter, skremmer eller krenker andre. Det å være vitne til vold er også å være utsatt. Det å være utsatt for vold er traumatisk og kan få alvorlige konsekvenser.

ATV Stavanger

ATV har avtale om behandling og oppfølgingstilbud til familier med voldsproblematikk som har bostedsadresse i kommunene, Stavanger, Sandnes, Strand, Sola, Randaberg, Finnøy og Rennesøy. Behandlingstilbudet drives på oppdrag fra kommunene og er en del av den kommunale handlingsplanen mot vold i nære relasjoner.

ATV Stavanger har et familiemandat og tilbyr hjelp til hele familien. Hovedmålet med behandlingen er at volden skal slutte og at det opparbeides trygghet hos alle i familiens, enten de bor sammen eller hver for seg.