Praktisk bistand

Praktisk bistand

Praktisk bistand er et tilbud til personer som er avhengige av hjelp og assistanse i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

Praktisk bistand og opplæring kan være:

  • Veiledning og bistand for å mestre egen hverdag (praktisk bistand og opplæring)
  • Opplæring for å håndtere nye oppgaver, eller hjelp til å vedlikeholde ferdigheter (praktisk bistand og opplæring)
  • Rengjøring av rom i boligen som er i daglig bruk (praktisk bistand – hjemmehjelp)
  • Vask av klær i vaskemaskin eller via vaskeritjeneste (praktisk bistand – hjemmehjelp)
  • Tilberedning av mat (bestilling og levering av mat etter individuell vurdering)

Målet er at du skal benytte dine ressurser og mestre hverdagen på best mulig måte. Dette innebærer at du vil motta tjenester som dekker dine behov for hjelp, støtte og opplæring så lenge det er nødvendig. Personer med potensial for rehabilitering vil få tildelt tjenesten i en periode inntil de er i stand til å utføre oppgavene selv.

 

Hvem kan få praktisk bistand og opplæring?

Personer som er avhengige av hjelp til egenomsorg eller til å klare dagliglivets gjøremål, kan få innvilget tjenester etter en individuell vurdering. Denne vurderingen tar hensyn til faktorer som helsetilstand, bosituasjon og personlige ressurser.

Hva innebærer praktisk bistand?

Praktisk bistand og opplæring kan omfatte:

Praktisk bistand - hjemmehjelp omfatter vanligvis alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk, klesvask, skift av sengetøy, tilrettelegging av måltider og bestilling av mat og husholdningsartikler.

Pris

Du betaler egenandel for praktisk bistand - hjemmehjelp. Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale for praktisk bistand - hjemmehjelp. Betalingssatser fastsettes av kommunestyret.  Satsene finner du i kommunens prisliste. 

Slik søker du

Du søker om praktisk bistand ved å sende inn en generell søknad om helse – og omsorgstjenester. I søknaden beskriver du hva du trenger hjelp til. Vi vurderer sammen med deg om praktisk bistand eller andre tjenester kan passe.
Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

 

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester

Kontaktinformasjon hjemmetjenesten

Hjemmetjenester Jørpeland

Telefon 905 95 812 / 905 19 513
Avdelingsleder 940 27 965
Virksomhetsleder Maiken Ravnås Stein 416 60 139

Hjemmetjenester Tau 

Telefon 901 12 823 / 901 49 519
Avdelingsleder 404 48 812
Virksomhetsleder Solveig Lande - 991 04 952