Styringsdokumenter og planer

Styringsdokumenter og planer

Kommunens styrende dokumenter er:

I tillegg har kommunen vedtatte planer og strategier som konkretiserer på tvers av kommuneplan, sektorplaner og temaplaner. Revisjon av eksisterende planer eller behov for nye planer blir vurdert i planstrategien. Planstrategien revideres hvert fjerde år.

 

Styringsdokumenter
Tittel Publisert Type
Trivsel i fokus - Oppvekst i Strand 2018-2030 endelig vedtatt juni 2018

22.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trivsel i fokus - Oppvekst i Strand 2018-2030 endelig vedtatt juni 2018.pdf
Strandaskolen - Utviklingsplan 2021-2025

22.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Strandaskolen - Utviklingsplan 2021-2025. (Endelig versjon).pdf
Strand kommunes Veteranplan

15.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Strand kommunes Veteranplan(834667)(1).pdf
Smittevernplan 2020

22.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Smittevernplan 2020 - versjon februar 2020.pdf
Rusmiddelpolitisk handlingsplan

22.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rusmiddelpolitisk_handlingsplan.pdf
Reiselivsplan Strand kommune 2023-2027

30.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reiselivsplan Strand kommune 2023-2027.pdf
Plan for overgang fra barnehage til skole Strand kommune

22.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plan for overgang fra barnehage til skole Strand kommune.pdf
Plan for kultur, idrett og friluftsliv 2023 - 2027

27.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plan for kultur, idrett og friluftsliv 2023 - 2027.pdf
Pandemivernplan

21.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Pandemivernplan - oppdatert mars 2020.pdf
Oppvekstplan i Strand 2018-2030

15.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trivsel i fokus - Oppvekst i Strand 2018-2030 endelig vedtatt juni 2018.pdf
Kulturminneplan 2018-2022

24.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kulturminneplan 2018-2022.pdf
Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2035

01.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2035.pdf
Kommuneplanens arealdel

07.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanens arealdel.pdf
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

22.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Handlingsplan mot vold i nære relasjoner-etter høring.pdf
Folkehelsekartlegging 2017

08.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned folkehelsekartlegging_2017.pdf
Boligsosial handlingsplan - 2022-2026

22.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Boligsosial handlingsplan - 2022-2026_vedtatt 23.02.22.pdf