Bestille situasjonskart

Strand kommune tilbyr selvbetjeningsløsning for bestilling av situasjonskart til bruk i bygg- og delesaker

Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

 

 

Link til  selvbetjeningsløsning

Du kan bruke frisøk ved oppslag av ønsket eiendom på stedsnavn, adresse eller eiendom.

Velge "Produkter til byggesøknad" og velg situasjonskartpakke Strand kommune.

Her mottar du kommunens godkjente situasjonskartpakke til bruk i en eks byggesøknad.

Situasjonskartet er et datostemplet basiskart påført riktig målestokk. Dette er grunnlaget for å utarbeide situasjonsplanen som skal legges ved byggesøknaden.

I tillegg til situasjonskartet leveres en planrapport med oversikt over aktuelle planer, reguleringsplankart med bestemmelser, kommuneplankart, VA-ledningskart og en områdeanalyse.

Områdeanalysen er en rapport over aktuelle datasett fra kommunen og Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK), som kan være relevant for byggesøknaden. Leveranseformatet er PDF.

 

Velg kjøp -> Tilpass handlekurv

Klikk for stort bildeVelg ønsket retning og ark størrelse og velg ønsket målestokk.

Dersom eiendommen er så stor at målestokk ikke er stort nok, vil du i løsningen peke der du måtte ønske kartutsnittet ditt.

Du kan bestille naboliste i samme løsning men dette krever spesiell innlogging. Her kan du også velge gjenboeere selv i kartutsnittet.

Det er påkrevd at bestilleren selv sjekker om ekstra informasjon er nødvendig.

Spesielt kan dette være aktuelt med hensyn på forhold rundt vei/vann/avløp og områder med eldre reguleringsplaner. Det følger med informasjonsskriv som skal hjelpe bestiller med dette. Les disse nøye. I tillegg vi kommunen kunne avklare spørsmål som melder seg.

 

Løsningen fungerer på de fleste plattformer og nettlesere. Kommunen tar forbehold om eventuelle feil og mangler i tilsendt dokumentasjon.

 

Matrikkelkart(eiendomskart) med koordinater kan fås ved henvendelse til kommunen eller kjøpes via Ambita eller Norkart


For nærmere informasjon kontakt byggesak Ingeborg.sedberg.eie@strand.kommune.no eller Joanna.Wypych@strand.kommune.no og på oppmåling tone.skaar@strand.kommune.no
eller på telefon 51 74 30 00 

Ved feil og mangler kontakt tone.salte@strand.kommune.no