Bestille situasjonskart

Bestille situasjonskart

Under får du hjelp til hvordan du kan bestille situasjonskart.

Strand kommune tilbyr selvbetjeningsløsning for bestilling av situasjonskart til bruk i bygg- og delesaker

Du kan bruke frisøk ved oppslag av ønsket eiendom på stedsnavn, adresse eller gårds- og bruksnummer- festenummer

Velge "Produkter til byggesøknad" og velge situasjonskartpakke Strand kommune. Her mottar du kommunens godkjente situasjonskartpakke til bruk i en bygge- og delesaker.

Situasjonskartet pakken inneholder flere dokumenter:

  • Temakart (med aktuelle hensyns som ras, kulturminner, flom med mer)
  • Kommuneplankart med angitte hensynssoner
  • Reguleringsplankart m/bestemmelser
  • Planer under arbeid
  • Situasjonskart - grunnkart med vann ledninger og avløp

Et datostemplet basiskart påført riktig målestokk danner grunnlaget for å utarbeide situasjonsplanen som skal legges ved byggesøknaden. I tillegg til situasjonskartet leveres en planrapport med oversikt over aktuelle planer, reguleringsplankart med bestemmelser, kommuneplankart, VA-ledningskart og en områdeanalyse.

Områdeanalysen er en rapport over aktuelle datasett fra kommunen og Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK), som kan være relevant for byggesøknaden. Leveranseformatet er PDF.

Velg kjøp -> Tilpass handlekurv

 

Velg ønsket retning og ark størrelse og velg ønsket målestokk.

 

Dersom eiendommen er så stor at målestokk ikke er stort nok, vil du i løsningen peke der du måtte ønske kartutsnittet ditt.

Du kan bestille naboliste i samme løsning men dette krever spesiell innlogging. Her kan du også velge gjenboeere selv i kartutsnittet.

 

Det er påkrevd at bestilleren selv sjekker om ekstra informasjon er nødvendig.

Spesielt kan dette være aktuelt med hensyn på forhold rundt vei/vann/avløp og områder med eldre reguleringsplaner. Det følger med informasjonsskriv som skal hjelpe bestiller med dette. Les disse nøye. I tillegg vi kommunen kunne avklare spørsmål som melder seg.

Løsningen fungerer på de fleste plattformer og nettlesere. Kommunen tar forbehold om eventuelle feil og mangler i tilsendt dokumentasjon.

Matrikkelkart(eiendomskart) med koordinater kan fås ved henvendelse til kommunen eller kjøpes via Ambita eller Norkart

Tone Tjøstheim Salte
E-post
Telefon 45 61 70 68
Mobil 45 61 70 68