Bestille situasjonskart

Klikk for stort bildebestillingsvinduStrand kommune tilbyr selvbetjeningsløsning for bestilling av situasjonskart til bruk i bygg- og delesaker

 

Link til  selvbetjeningsløsning

Du vil motta automatisk disse dokumentene (som pdf-filer):

Info-skriv om leveransen, veiledning til byggesak og vann/vei/avløp

Rørleggermelding/abonnement for sanitæranlegg

Situasjonskart inkl. ledningsnett for inntegning av tiltak

Reguleringskart og gjeldende bestemmelser.

Kommuneplankart m.tegnforklaring

Spesielle hensyn –  hensynssoner, kulturminner m.m


Slik bruker du selvbetjeningsløsningen:

Velg kommune "Strand" eller start med å skrive inn i Søk feltet, eks. Gårds- og bruksnummer 32/213 eller ønsket adresse eks "Einerhaugvegen 33"

 

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har 5 søkekategorier:

Adresse – gatenavn og husnummer evt. bokstav.

Eiendom - (gnr/bnr/fnr/snr), evt. eiendommens navn.

Sted – stedsnavn evt. kategori som kirke.

Interessepunkter – navn på punktet eller kategori eks. skole.

I tillegg kan du søke på koordinat men dette gir kun direkte søketreff.

 

Bekreft riktig eiendom eller adresse og velg «bestill kart» i boksen til høyre som kommer opp. Man kan også lete seg fram i kartet og trykke på ønsket eiendom.

 

Velg produktet «Situasjonskart 1130». Legg inn ønsket papirstørrelse, retning og målestokk og skriv inn e-post hvor du ønsker materialet tilsendt. Når alt er fylt ut, velger du «Bestill kart».

 

Du vil vanligvis få opp en nedlastingslink i selve løsningen i løpet av ca. 30 sekunder, men det anbefales å vente på e-posten som kan inneholde viktig informasjon dersom noe ikke blir produsert som det skal.

 

Dersom eiendommen er så stor at målestokk 1:10000 ikke er stort nok, vil løsningen registrere dette og gi tilbakemelding på at kartene må produseres manuelt eller du kan selv velge hvilke utsnitt en ønsker for deler av eiendommen.

 

Vi har foreløpig ikke laget automatisk bestilling av naboliste i samme løsning fordi dette krever spesiell innlogging. Naboliste blir videresendt til Ambita (Infoland) hvor naboene er valgt, her kan du også velge gjenboeere selv i kartutsnittet.

 

Klikk for stort bildeDet er påkrevd at bestilleren selv sjekker om ekstra informasjon er nødvendig.

 

Spesielt kan dette være aktuelt med hensyn på forhold rundt vei/vann/avløp og områder med eldre reguleringsplaner. Det følger med informasjonsskriv som skal hjelpe bestiller med dette. Les disse nøye. I tillegg vi kommunen kunne avklare spørsmål som melder seg.

 

Løsningen fungerer på de fleste plattformer og nettlesere. Kommunen tar forbehold om eventuelle feil og mangler i tilsendt dokumentasjon.

 

Matrikkelkart(eiendomskart) med koordinater kan fås ved henvendelse til kommunen eller kjøpes via Ambita.


For nærmere informasjon kontakt byggesak Ingeborg.sedberg.eie@strand.kommune.no eller Joanna.Wypych@strand.kommune.no og på oppmåling tone.skaar@strand.kommune.no
eller på telefon 51 74 30 00 

Ved feil og mangler kontakt tone.salte@strand.kommune.no