Barn som pårørende

Hvem er barn som pårørende?

  • Barn som har foreldre eller søsken med psykiske vansker, rusmiddelavhengighet aller alvorlig somatisk sykdom/skade. Barn er også pårørende dersom foreldre eller søsken dør.
  • Lovbestemmelsene gjelder for mindreårige barn under 18 år, og skal gjelde både for biologiske barn, stebarn, fosterbarn, adoptivbarn og andre.
  • Animasjonsfilmen "Barn som pårørende" 

Barnas opplevelser

  • Sykdom og belastninger påvirker hele familien. Hverdagen endrer seg, og livet er ikke slik det pleier å være. Dette kan påvirke tryggheten og opplevelsen av å være beskyttet og passet på. Barn bekymrer seg og lurer på hva som skjer. Samtidig vil de gjerne hjelpe til så godt de kan.
  • Mange barn forteller om å være redde og alene. Redselen handler ofte om å ikke få vite. Når barn ikke vet, er det vanskelig å forstå hva som skjer og da kan det ofte bli kaos i tankene. Noen blir triste og lei seg, mens andre blir sinte og irriterte. Barn kan være opptatt av å ikke være til bry for voksne. Det er også vanlig å få vondt i kroppen, som hodepine og magesmerter.
  • Noe av det viktigste er at hverdagsrutinene fungerer som de pleier. Barn er aldri for små til å få med seg ting som skjer. De får med seg endringer i stemninger, foreldre som det ikke er så lett å få kontakt med og endringer i hverdagens rutiner.

På helsenorge.no kan du få råd om hvordan snakke med barn.

Hvem kan hjelpe?

  • Du kan ta kontakt med kommunens pårørendekoordinator (nina.notvik@strand.kommune.no / 47 47 58 56 ) for samtale om det å være barn når foreldre eller søsken har det vanskelig.
  •  Behandler eller lege kan informere om sykdom og gi oppfølging.
  •  Det anbefales at foresatte informerer ansatte i barnehage/skole om situasjonen, slik at de kan gi barn og unge ekstra støtte og trygghet i hverdagen. Familiens Hus og helsesykepleier på skolen kan være en god samtalepartner.
  •  Du kan også ta kontakt med andre tjenester i Strand kommune. Vi er opptatt av at hele familien skal få den hjelpen dere trenger.

Nettressurser for barn og unge

FFP (for fangers pårørende) : For fangers pårørende ung
Kors på halsen - Røde Kors
Morild (sidetmedord.no) - nettjeneste for barn og unge
Noe på hjertet? - piosenteret.no
Pårørendesenteret i Stavanger: Ungdomsgrupper og samtaler for barn og familier. 
UngePårørende.no
"Meg også" - last ned appen

Nettressurser for alle

Barns beste Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.
FFP: For fangers pårørende Støtte, råd og informasjon når familiemedlemmer er i fengsel
HelseNorge: Barn trenger åpenhet om sykdom
Pårørendeprogrammet Læringsverktøy for ansatte.
Pårørendesenteret Nasjonalt nettsted for deg som er pårørende. 
Pårørendeveileder Nasjonal veileder.
Snakketøyet Samtaleguide for å trygge voksne og barn når foreldre er syke.