Ambulerende miljøtjeneste

Ambulerende miljøtjeneste

Ambulerende miljøarbeidertjeneste er for personer med psykisk og fysisk funksjonshemning. Mål for tjenesten er hva som er viktig for den enkelte, for å kunne leve og mestre et selvstendig liv i egen bolig, og ha en aktiv hverdag sammen med andre.

Hva er ambulerende miljøtjeneste?

Ambulerende miljøtjeneste skal bidra til at du kan leve og bo mest mulig selvstendig, og blir i stand til å mestre oppgavene i dagliglivet så godt som mulig ut fra dine forutsetninger. 

Hvem kan få ambulerende miljøtjeneste?

Du som er over 18 år med funksjonsnedsettelse som har behov for ekstra støtte og veiledning i hverdagen kan søke ambulerende miljøtjeneste.

Hva kan tjenesten inneholde?

  • Opplæring, veiledning og motivering til dagliglivets gjøremål.
  • Hjelp til planlegging og systematisering av dagen/ uken.
  • Bistand til opprettholdelse og drift av ansvarsgruppe.
  • Generell veiledning i forhold til ernæring og helse.
  • Bistand til utarbeidelse og oppfølging av individuell plan.
  • Bistand til/opplæring i deltagelse i ulike typer aktiviteter og dagtilbud.
  • Trening og opplæring i sosial mestring

 

Den ambulerende miljøtjenesten tilbyr deg en til to oppfølgingsmøter i løpet av året, etter avtale med deg og eventuelt dine pårørende.  Du får tildelt en primærkontakt. Tjenesten kan gis både i og utenfor hjemmet.

Hva koster det?

Satsene finner du i kommunens prisliste.

Slik søker du

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester

Kontaktinfo

Ambulerende miljøtjeneste: 941 42 254/ 907 74 958

Aktuelle lover

Lov om pasient og brukerrettigheter §2-1a, andre ledd.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 nr. 6, bokstav b.