Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

NAV

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

NAV

Hva gjør NAV

På NAV kontoret jobber ansatte fra arbeids- og velferdsetaten og Strand kommune sammen om å finne gode løsninger for brukerne. Kommune og stat har fortsatt ansvar for sine tjenester selv om de leveres fra samme sted.

Strand kommune sitt NAV kontor skal ivareta kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i NAV. Det omfatter generelle oppgaver som å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

De individuelle tjenestene som ytes er opplysning, råd og veiledning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, individuell plan og kvalifiseringsprogram. I tillegg har NAV Strand ansvar for kommunens introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger, og forvalter husbankordningene bostøtte og startlån.

Nils Kjetil Nessa
Virksomhetsleder NAV
E-post
Telefon 55 55 33 33